RoTLD

Scurtă descriere

Colectivul abordează un spectru larg de activități de cercetare și dezvoltare aplicată în domenii de importanță specială, cum sunt: simulare, analiza datelor, teoria grafurilor, algoritmi de aproximare, managementul riscului, aplicații mobile, securitatea aplicațiilor. Un reper al derulării cercetării în cadrul acestui colectiv este preocuparea pentru activitățile de transfer tehnologic și valorificare a rezultatelor cercetării, concretizate în obținerea unor produse informatice de nivel superior în domeniul de expertiza. De asemenea, colectivul desfășoară și o serie de activități conexe activității de cercetare-dezvoltare: asistență tehnică, consultanță, servicii destinate realizării standardelor societății informaționale.

Registrul RoTLD reprezintă autoritatea oficială ce administrează domeniile de nivel superior .RO prin crearea, implementarea și menținerea sistemelor software, a bazelor de date și a unei infrastructuri necesare pentru ca .ro să fie prezent pe Internet. Sistemul de nume de domenii este apelat pentru orice operație de acces la Internet, fie că e vorba de navigare pe Internet, transmitere de email, comenzi sau cumpărări online, constituind o componentă critică pentru accesul la servicii Internet.

În 1992, ICI a creat primul registru local IP (LIR) din România care a furnizat adrese IP de conectare la Internet atât utilizatorilor săi cât și altor instituții care au început să-și creeze propria infrastructură de Internet. În 26 februarie 1993, ICI-București a înregistrat la IANA (Internet Assignmet Numbers Authority) domeniul de adresare de nivel înalt ”.ro” în Internet, creând astfel o identitate proprie a României în spațiul de adresare internet.

RoTLD este membru al CENTR - Council of European National Top Level Domain Registries, organizație cu 55 de membri care gestionează peste 80% din numele de domenii înregistrate în lume.

Activități principale

 • cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală;
 • derularea de studii avansate în domeniul IT;
 • dezvoltarea de produse și servicii software;
 • furnizarea de expertiză și consultanță în managementul și evaluarea sistemelor TIC;
 • promovarea unor inițiative adecvate în domeniul TIC, inclusiv prin cercetări multidisciplinare, pentru a răspunde la politicile, strategiile și cerințele naționale și europene;
 • optimizarea sistemelor de administrare a resurselor informaționale în administrația publică;
 • asigurarea funcționării permanente a sistemului de nume de domenii .ro;
 • alocare adrese IP prin registrul (LIR) RNC;
 • administrare Adresare Inversă pentru clasele de adrese IP alocate prin registrul RNC;
 • dezvoltarea relațiilor de colaborare cu Partenerii RoTLD și cu alte Registre de domenii;
 • utilizarea metodologiei Agile - o abordare iterativă pentru gestionarea proiectelor de dezvoltare software care se concentrează pe lansări continue;
 • îmbunătățirea dezvoltării de produse, aplicații și servicii prin adoptarea și implementarea metodelor și tehnologiilor moderne specifice domeniului cloud computing.

Proiecte CDI relevante

 • Creșterea performantelor serviciilor de cloud prin analiza si dezvoltarea unui sistem de billing.