TRANSFORMARE ȘI GUVERNANȚĂ DIGITALĂ

Transformare și Guvernanță Digitală

Transformarea digitală este un proces complex ce implică recalibrarea și optimizarea proceselor și modelelor de business, a modului de interacționare cu partenerii dar și îmbunătățirea competențelor proprii. Transformarea digitală implică o analiză complexă a datelor, modelarea proceselor organizaționale în scopul optimizării fluxurilor de lucru și a îmbunătățirii calității serviciilor.

Date inteligente și fluxuri informaționale

În ultimii ani, tehnologiile digitale au transformat economia și societatea, având un impact major asupra ansamblului sectoarelor de activitate și a vieții de zi cu zi. Datele se află în centrul acestei transformări - inovarea bazată pe date va aduce beneficii enorme pentru cetățeni.

Datele inteligente se referă la date concise, rezultate din interacțiunea și analiza diverselor configurații de date într-un mod semnificativ, sortate în funcție de relevanță, cu scopul de a transforma datele și cunoștințele în informații utilizabile în luarea deciziilor.

Salturile tehnologice din Inteligența Artificială, învățarea automată, big data și business intelligence au generat o vastă cantitate de date iar gestionarea eficientă a acestora constituie un punct central al societății informaționale.

Reziliență, interoperabilitate și standardizare

În prezent, multitudinea posibilităților tehnice de furnizare a datelor duce la o ofertă de date foarte eterogenă, precum și la niveluri diferite de utilizare a datelor. Pentru a facilita accesul și utilizarea datelor guvernamentale deschise, este necesară o implementare tehnică armonizată și standardizată - în special în ceea ce privește formatele și sistemele utilizate.

Dezvoltarea utilizabilității și accesibilității datelor poate fi asistată prin promovarea adoptării standardelor tehnice și de securitate recunoscute internațional pentru formatarea, structurarea și partajarea datelor. Strategiile digitale din sectorul public necesită actualizare periodică pentru ca societatea să beneficieze de oportunitățile oferite de tehnologiile digitale.

Scurtă descriere

Colectivul desfășoară activități de cercetare în următoarele domenii tematice:

 • optimizarea proceselor de business;
 • inteligență artificială, învățare automată (Machine Learning);
 • managementul datelor de mari dimensiuni (Big Data);
 • analiza avansată a datelor (Data Analytics);
 • elaborare și implementare strategii de reziliență IT;
 • evaluarea utilizabilității sistemelor software;
 • evaluarea accesibilității produselor informatice client;
 • mecanisme de asigurare a interoperabilității sistemelor informatice;
 • prelucrarea și analiza de imagini, computer vision.

Activități principale

 • cercetare fundamentală și aplicativă;
 • dezvoltarea de produse și servicii pentru rezolvarea unor probleme concrete din economie și societate, în concordanță cu ariile de competență și expertiză profesională;
 • elaborarea de studii, cercetări de evaluare a aplicațiilor ca surse de Big Data;
 • tehnologii informatice suport pentru transformarea digitală a afacerilor și a industriei.

Proiecte CDI relevante

 • Aplicații avansate ale inteligenței Artificiale și Big Data;
 • SPERO - Tehnologii spațiale în managementul dezastrelor și crizelor majore, manifestate la nivel local, național și regional;
 • Sisteme si aplicații bazate pe convergența între Big Data, analiza inteligentă a datelor și învățarea automată avansată;
 • Cercetare - Dezvoltare și Inovare în TIC - Dezvoltarea de produse și servicii inovative care sa deservească cele 10 sectoare identificate în domeniul Smart Specialization;
 • Cercetări privind utilizarea de instrumente software avansate pentru analiza și vizualizarea datelor de mari dimensiuni.