Home / Proiecte Europene / Support for realising New Member and Associated States’ potentials in transport research – TransNEW

Support for realising New Member and Associated States’ potentials in transport research – TransNEW

Responsabil de  proiect: prof. dr. ing. Doina Banciu, doina.banciu@ici.ro, 021-316.52.62

Website-ul proiectului: http://www.ncl.ac.uk/newrail/transnewdb/

Perioada de execuţie: 01.01.2010 – 31.12.2011

Suport financiar: Proiectul s-a desfăşurat în perioada 01.01.2010 – 31.12.2011 şi este o Acţiune Suport în cadrul Programului Cadru 7, Tema TPT.2008.8 – “Assessing, analysing and defining strategies and realising new member and Associated States’ potentials in transport research”, finanţat de Comisia Europeană– Directoratul General pentru Transport (DGT).

Participanţi:

•  NewRail – NewCastle University (Coordonator) – Marea Britanie;

•  Vilnius Gedimas Technical University (VGTU) – Lituania;

•  Riga Technical University – Letonia;

•  CDV Transport Research Centre – Republica Cehă;

•  Centrum Techniki Okretowej S.A. (CTO) – Polonia;

•  Slovenian Aero Navigation Services – Slovenia;

•  University of Belgrade – Faculty of Mechanical Engineering – Serbia;

•  The Scientific and Technological Research Council of Turkey – Turcia;

•  Integral Consulting R&D – România;

•  Higher School of Transport – Bulgaria;

•  University of Moldova – Republica Moldova;

•  Euromobilita s.r.o.;

•  JAFI_AUTOKUT Engineering Ltd. – Ungaria;

•  Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică- ICI Bucureşti – România;

•  University of Maribor;

•  EU-Travyz.

Echipa de cercetare ICI: prof. dr. ing. Doina Banciu, ing. Ionuţ Petre, ing. Dragoş-Marian Smada, drd. ec. Monica Anghel.

Obiective: Principalele obiective ale proiectului TransNEW sunt:

•  evaluarea capacităţilor de cercetare  şi a capacităţilor de colectare a datelor de cercetare în domeniul transportului a noilor state membre şi a statelor asociate;

•  analizarea şi evaluarea acestor rezultate de cercetare şi determinarea lacunelor în politica de cercetare în domeniul transportului din ţările investigate;

•  promovarea participării a noi cercetători  şi organizaţii (în special IMM-uri) în proiecte PC7;

Descriere şi stadiu: Proiectul TransNEW a fost lansat la 1 ianuarie 2010 şi şi-a propus să alcătuiască o hartă a potenţialului de cercetare în domeniul transportului în toate noile state membre UE şi în statele asociate. Proiectul are un rol cheie în sprijinirea activităţilor de cercetare în domeniul transportului în noile state membre şi a statelor asociate din Uniunea Europeană prin stimularea, încurajarea şi facilitarea participării noilor state membre şi în special pentru întreprinderile mici  şi mijlocii, în contextul naţional, regional şi european de cercetare.

Domeniile de cercetare din cadrul proiectului TransNEW acoperă toate modurile de transport, iar proiectul are ca scop exploatarea sinergiilor dintre transportul aerian şi transportul de suprafaţă. Acest lucru denotă definirea capacităţilor naţionale de cercetare în domeniul transportului, pentru ţările implicate în proiect, iar aceste informaţii vor fi disponibile pentru toţi, prin utilizarea unei baze de date “user-friendly”, accesibile publicului.

Un obiectiv esenţial al proiectului este acela de a pune această bază de date la dispoziţia publicului larg prin intermediul internetului, pentru a permite  crearea de reţele de parteneriat în cadrul proiectelor de cercetare europene. Baza de date va continua să crească după încheierea proiectului iar informaţiile vor putea fi direct introduse de către orice parte interesată.

Rezultate: Conform cu obiectivul principal al proiectului, la sfârşitul anului 2011, baza de date a fost pusă la dispoziţia publicului larg fiind gratuită  şi accesibilă tuturor utilizatorilor interesaţi la adresa: http://www.ncl.ac.uk/ newrail/transnewdb/ .

Astfel, putem spune că proiectul şi-a îndeplinit scopul, baza de date fiind perfect funcţională, accesibilă tuturor părţilor interesate şi actualmente populatăcu un număr semnificativ de proiecte  de cercetare din domeniul transporturilor dezvoltate de  ţările participante la proiectul ce s-a încheiat.