Home / Program Nucleu / Tehnici şi instrumente avansate pentru dezvoltarea de aplicaţii de e-learning bazate pe realitate îmbogăţită

Tehnici şi instrumente avansate pentru dezvoltarea de aplicaţii de e-learning bazate pe realitate îmbogăţită

Responsabil de proiect: inf. Dragoş Cătălin Barbu, dbarbu@ici.ro, 021-316.07.36/127

Perioada de execuţie: 27.02.2009 – 15.12.2011

Suport financiar: Proiectul PN 09-23 05 03 se desfăşoară în perioada 27.02.2009 – 15.12.2011 în cadrul Programului Nucleu, „Tehnologii avansate  şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN”, Obiectiv 5- Tehnologii şi servicii pentru managementul conţinutului digital, Contract nr. 23/27.02.2009 finanţat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică– ANCS.

Echipa de cercetare ICI: Inf. Dragoş Cătălin Barbu, dr. ec. Costin Pribeanu, psih. Dragoş Daniel Iordache, ing. Petre Ionuţ, ing. Dragoş
Smada

Obiectiv:  Din punct de vedere ştiinţific, proiectul are ca obiective
principale:

•  elaborarea de tehnici de interacţiune pentru dezvoltarea de aplicaţii de e-learning;

•  elaborarea şi implementarea de scenarii de învăţare care utilizează tehnologia AR de tip desktop;

•  dezvoltarea de instrumente care să permită crearea de conţinut digital pentru sistemele de e-learning bazate pe AR.

Din punct de vedere tehnic, proiectul are ca obiective:

•  dezvoltarea unei noi aplicaţii pe o platformă AR existentă;

•  testarea unei aplicaţii de e-learning cu elevi  şi profesori din şcoli generale.

Descriere şi stadiu: Sistemele bazate pe realitate îmbogăţită(AR – Augmented Reality) provoacă proiectanţii să găsească noi paradigme de interacţiune care să fructifice posibilităţile de combinare a realului cu virtualul.

Obiectele reale devin parte a spaţiului de interacţiune, fiind astfel utilizate ca obiecte de interacţiune versatile, având diferite roluri. În ultimii ani au apărut numeroase abordări de utilizare a acestei tehnologii în e-learning.

Grafica pe calculator a devenit atât de avansată încât poate reda cu un grad ridicat de realism orice scenă a lumii reale, însă fiind folosită în principal pentru a reprezenta sau chiar simula tocmai acele elemente ce nu sunt accesibile în mod natural. Realitatea îmbogăţită preia această iluzie şi o transformă, parţial, în realitate – mai exact îmbogăţeşte lumea realăcu elemente generate cu ajutorul graficii pe calculator. Dintre nenumăratele posibilităţi de folosire, s-a ales integrarea realităţii îmbogăţite într-o platformă de învăţare asistată pe calculator deoarece sistemul oferă o modalitate inovativă de prezentare a conţinutului ştiinţific.

Tehnologia AR este relativ scumpă, datorită componentelor care asigură funcţiile de vizualizare  şi suprapunere a imaginii percepute cu imaginile generate de calculator. În prezent se constată o lipsă acută de aplicaţii care săvalorifice investiţiile făcute în achiziţia platformelor AR.

Proiectul cuprinde 4 etape.

Rezultate: În cadrul etapei 1, care a fost finalizatăîn mai 2009, a fost elaborat un studiu privind modelele de vizualizare şi mediile de dezvoltare aplicaţii pentru sisteme AR de tip desktop.

În etapa a 2-a, finalizată în decembrie 2009 au fost elaborate noi metode de proiectare centrată pe utilizator a aplicaţiilor de realitate îmbogăţită.

Etapa a 3-a a fost finalizatăîn decembrie 2010 şi în cadrul acesteia s-au elaborat tehnicile de interacţiune şi sau dezvoltat instrumentele de dezvoltare a aplicaţiilor de realitate îmbogăţită.