Home / Proiecte Europene / Simple Procedures On-line for Crossborder Sevices – SPOCS

Simple Procedures On-line for Crossborder Sevices – SPOCS

Responsabil de proiect: prof. dr. ing. Doina Banciu, doina.banciu@ici.ro, 021-316.52.62

Perioada de execuţie:  01.01.2009 – 31.12.2012

Website-ul proiectului: http://www.eu-spocs.eu/

Suport financiar: Proiectul s-a desfăşurat în perioada 01.01.2009 – 31.12.2012 în cadrul Programului CIP – ICT – PSP, cu cofinanţare din partea Comisiei Europene.

ICI Bucureşti s-a alăturat consorţiului internaţional al proiectului începând cu 01.01.2011.

Participanţi:

1.  CapGemini BV (CNB), Olanda – coordonatorul proiectului;

2.  Ministerul Economiei, Olanda;

3.  Ministerul de Interne, Germania;

4.  Landul Federal Bremen, Germania;

5.  Institutul Fraunhofer FOKUS, Germania;

6.  Siemens AG; Siemens IT solutions and services (SBS), Germania;

7.  Universitatea Tehnică din Graz, Austria;

8.  Ministerul de Interne/Secretariatul general pentru administraţie publică  şi guvernare electronică, Grecia;

9.  Government to You (Gov2u) – organizaţie nonprofit, Grecia,;

10.  Ministerul Bugetului, Franţa;

11.  InfoCamere S.c.p.A. , Italia;

12.  Institute of Logistics and Warehousing , Polonia;

13.  Centre for Advanced Studies on Electronic Services (E-CAESAR);

14.  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică– ICI Bucureşti.

Echipa de cercetare ICI: prof. dr. ing. Doina Banciu – director de proiect pentru România, conf. dr. mat. Radu Gramatovici, ing. Dragoş Cătălin Barbu, ing. Radu Marius Boncea, drd. ec. Monica Anghel, drd. ec. Ionuţ Alin Zamfiroiu, mat. Carmen Ionela Rotună.

Obiective: SPOCS, acronimul pentru „Simple Procedures Online for Cross-border Services” (Proceduri Simple Online pentru Serviciile Transfrontaliere), a fost un proiect-pilot lansat şi co-finanţat de către Comisia Europeană, care a avut ca obiectiv principal eliminarea barierelor administrative cu care întreprinderile europene se confruntă, înainte de a-şi oferi serviciile peste hotare (http://www.eu-spocs.eu). Acesta a promovat utilizarea serviciilor electronice şi elaborarea unor cerinţe comune, a stabilit standarde comune pentru a garanta securitatea tranzacţiilor pe întreg teritoriul UE bazându-se pe bune practici, specificaţii deschise şi soluţii accesibile. Acesta a permis îndeplinirea tuturor obligaţiilor administrative, printr-un Punct de Contact Unic – PCU (Point of Single Contact – PSC).

Proiectul a fost co-finanţat de Comisia Europeană prin „Programul de sprijinire a politicii în domeniul tehnologiilor informaţiei  şi comunicaţiilor” – “Competitiveness and Innovation Programme” – CIPICT-PSP, care încurajeazăinovarea şi competitivitatea prin extinderea utilizării TIC  şi prin optimizarea valorificării acestora în rândul cetăţenilor, întreprinderilor şi administraţiilor publice. Acest  program este parte integrantă a “Programului pentru competitivitate  şi inovare al UE”, care urmăreşte încurajarea competitivităţii întreprinderilor europene şi dispune de un buget de peste 3,6 miliarde EUR pentru perioada 2007-2013 (IP/05/391).

Proiectul pilot SPOCS a beneficiat de investiţii în valoare de peste 14 milioane EUR pentru o perioadăde trei ani, 50% din aceastăsumăfiind finanţatăprin “Programul pentru competitivitate şi inovare al UE”.

SPOCS s-a bazat pe proiecte anterioare la scară largă care permit cetăţenilor UE să îşi folosească identitatea electronică şi să aibă acces la serviciile publice oriunde sar afla în Europa (IP/08/824), precum şi pe un proiect care permite întreprinderilor săconcureze online pentru contractele din sectorul public din întreaga Europă (IP/08/785).

Descriere şi stadiu: Unul dintre obiectivele majore ale proiectului SPOCS a fost acela de a îmbunătăţi competitivitatea afacerilor europene. În acest context,avantajul major pentru România a fost atragerea de investitori mult mai rapid şi mai uşor. Investitorii au putut obţine prin intermediul Punctului de Contact Unic (PCU) garanţia că afacerea deschisă îndeplineşte toate cerinţele legale şi fiscale din România.

Prin intermediul PCU se ating următoarele obiective importante pentru atragerea de investitori:

•  experienţa implementării “Directivei de Servicii” în alte ţări ale UE  şi aplicarea bunelor practici în România.

•  reducerea costurilor necesare deschiderii unei afaceri în România.

•  reducerea interacţiunii tradiţionale dintre investitor şi administraţia publică (reducerea timpului pierdut pentru un investitor).

•  creşterea gradului de informare a investitorului despre procedurile fiscale din România  şi a modificărilor lor.

•  un management mai bun al investiţiilor, care se realizează în România prin obţinerea în timp real de către autorităţile române a metricilor de performanţă pentru instituţiile publice implicate în acest proces.

•  reprezentarea tuturor profesiilor într-un singur loc, lucru care va permite compararea facilă a condiţiilor existente în România faţă de alte tări din Uniunea Europeană.

•  modernizarea serviciilor oferite de administraţia publică din România şi interoperabilitatea lor cu servciile din alte ţări ale Uniunii Europene.

•  România poate participa în mod activ la dezvoltarea de tehnologii viitoare care vor fi aplicate în toate statele membre ale Uniunii Europene; astfel va exista un avans tehnologic şi ştiinţific pentru ţara  noastră lucru ce va conduce la participarea mai facilă la viitoare proiecte europene de anvergură.

•  adoptarea rapidă în toate ţările membre a soluţiilor dezvoltate prin intermediul proiectului.

Cu sprijinul pe care l-a acordat Ministerul Comunicaţiilor si Societăţii Informaţionale (de altfel obligatoriu în derularea proiectului) ICI Bucureşti a fost un partener activ în acest proiect.

Rezultate:

•  crearea, definitivarea  şi darea în folosinţă a Punctului de Contact Unic – PCU;

•  pilotarea profesiei de agent de turism;

•  diseminarea proiectului SPOCS şi evanghelizarea beneficiilor pentru cetăţeni, în ceea ce priveşte utilizarea PCU-ului şi a viitoarelor rezultate SPOCS.