Home / Program Nucleu / Soluţii bazate pe reţele VPN pentru securizarea comunicaţiilor de date în sisteme informatice

Soluţii bazate pe reţele VPN pentru securizarea comunicaţiilor de date în sisteme informatice

Responsabil proiect ICI: ing. Ion Dumitraşcu, dumitrascu@ici.ro, 021-316.07.62

Perioada de execuţie: 2010 – 2011

Suport financiar: Proiectul se desfăşoarăîn perioada 27.02.2009 – 12.2011 în cadrul Programului Nucleu „Tehnologii avansate şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN”; Obiectivul: „Securitatea şi accesibilitatea sistemelor şi serviciilor informatice”. Contract nr. 23 / 27.02.2009, finanţat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică– ANCS.

Echipa de cercetare ICI: ing. Ion Dumitraşcu, dr. ing. Florin Hărţescu, dr. mat. Constanţa Zoe Rădulescu, mat. Ioana Ene, ing. Valentin Florescu, ec. Valentin Cristea, ec. Alin Zamfiroiu

Obiective: Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea de soluţii cu cost redus pentru asigurarea securităţii comunicaţiilor de date în sisteme  şi servicii informatice prin utilizarea tehnologiei reţelelor VPN (reţele private virtuale).

Descriere şi stadiu: Etapa 1 (termen mai 2009) s-a finalizat prin „Studiu privind soluţiile disponibile” în care s-a făcut o sinteză a soluţiilor disponibile în domeniul reţelelor private virtuale (VPN);

Etapa a 2-a (termen decembrie 2009) s-a finalizat prin „Experimentare soluţii hardware / software” în care s-a realizat o platformă (reţea VPN) pilot experimentală pentru testarea unor soluţii în limita resurselor disponibile. În cadrul platformei experimentale s-a implementat, integrat şi testat suportul software pentru:

•  reţea virtuală- soluţie Open VPN şi

•  reţea virtuală- soluţie IP Sec.

Etapa a 3-a (termen decembrie 2010) s-a finalizat prin „Studii de caz, evaluări comparative” în care s-a relizat platforme (VPN) pilot experimrntale pentru testarea unor soluţii, bazate pe protocoalele:

•  PPTP,

•  L2TP,

•  IPSec şi

•  OpenVPN,

în limita resurselor disponibile  şi s-au facut (unele) evaluări comparative privind efortul de implementare şi comportamentul în regim de funcţionare simulată.

Rezultate:
•  sinteză privind soluţiile de realizare a reţelelor private virtuale (VPN);

•  analiza modalităţilor de interconectare în reţeaua de comunicaţii în condiţiile specifice VPN;

•  metodologii şi instrumente software pentru crearea şi analizarea calităţii serviciilor prin VPN;

•  platforme experimentale  / protocol (în limita resurselor disponibile).