Home / Program Nucleu / Sistem suport bazat pe tehnologii cloud pentru dezvoltarea afacerilor în mediu rural

Sistem suport bazat pe tehnologii cloud pentru dezvoltarea afacerilor în mediu rural

Responsabil de proiect :  dr.ing. Alexandru Sipică,  Alexs@ici.ro, 021-316.07.36/163, 183

Perioada de execuţie: 17.10.2014 – 10.12.2014

Suport financiar:
Proiectul s-a desfăşurat în perioada 17.10.2014 – 10.12.2014, în cadrul Programului Nucleu: ”Tehnologii avansate  şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN”, Obiectiv 07: “Tehnologii şi servicii pentru dezvoltarea afacerilor”, finanţat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică.

Echipa de cercetare ICI : dr. ing. Alexandru Sipică, drd. ing. Bogdan Stroe, ing. Ionuţ Petre, ing. Valentin Răduţ, ing. Dragoş Nicolau, Claudiu Boniş.

Obiective :
Scopul proiectului reprezintă o cercetare asupra implementării tehnologiilor de Cloud în domeniul eficientizarea proceselor specifice mediului de afaceri.
Proiectul intitulat „Sistem suport bazat pe tehnologii cloud pentru dezvoltarea afacerilor în mediu rural” are în vedere:

•  analiza rezultatelor cercetărilor de referinţă în domeniul sistemelor informatice dedicate mediului de afaceri;

•  prezentarea domeniului de Cloud Computing, (definirea conceptului, principiilor şi implementarea acestora la nivel naţional şi european);

•  analiza domeniului de Cloud Computing (metode, tehnici şi arhitecturi).

Descriere :

Rezultatul urmărit în această fază conduce la identificarea principalelor sisteme informatice ce guvernează mediul de afaceri, cât şi a avantajelor noilor metodologii  şi arhitecturi oferite de tehnologia cloud.

Rezultatele cercetărilor obţinute de colectivul de cercetare în această fază sunt prezentate într-un raport de cercetare structurat în 5 capitole principale.

Introducerea,  prezintă din punct de vedere conceptual tehnologia de Cloud Computing.

Capitolul 1 prezintă tipuri de aplicaţii specifice mediului de afaceri. Astfel, sunt urmărite aplicaţii ce rulează în mediul ofline, online precum şi aplicaţii dezvoltate pentru un mediu de cloud. Serviciile IT ajută companiile în moduri diferite. Fiecare organizaţie are priorităţi
specifice. Pentru unele, cel mai important beneficiu este reducerea costurilor, posibilă deoarece Cloud Computing asigură o economie semnificativă. Pentru altele, cel mai important beneficiu în business este abilitatea de a-şi desfăşura operaţiunile mai rapid, de a crea şi implementa software nou într-un timp mai scurt.

Capitolul 2 prezintă domeniul de cloud, evoluţia sa complexă atât la nivel naţional, cât  şi european. De asemenea, pe lângă definiţiile oferite în diverse lucrări de specialitate, sunt prezentate caracteristici importante ale tehnologiilor cloud dintre care amintim:

•  servicii la cerere: un consumator poate selecta unilateral capacităţi de calcul, cum ar fi server time şi stocare în reţea, în mod automat, fărăsăfie nevoie de intervenţia umană a unui furnizor de servicii cloud;

•  acces în bandă largă: capacităţile sunt disponibile în reţeaua Internet  şi accesate la distanţă prin mecanisme standard de platforme eterogene;

•  resurse comune: resursele de calcul ale furnizorului sunt puse în comun pentru a servi mai mulţi consumatori folosind un model multi tenant (mai mulţi chiriaşi/ utilizatori), cu diferite resurse fizice şi virtuale, alocate dinamic şi redistribuite în funcţie de cererea clienţilor;

•  flexibilitate: capacităţile pot fi rapid  şi flexibil furnizate la un volum mai mare sau mai mic în funcţie de necesităţi. Pentru consumator, capacităţile disponibile apar ca fiind nelimitate  şi pot fi comparate în orice cantitate şi oricând;

•  sistem de măsurare: sistemele cloud controlează şi optimizează resursele utilizate în mod automat prin valorificarea capabilităţii de măsurare. Resursele utilizate de consumator pot fi monitorizate, controlate şi raportate.

Capitolul 3 conţine proiectarea generală şi de detaliu a sistemului de asistarea deciziilor la nivelul administraţiei publice. În capitol sunt incluse informaţii referitoare la: Sistemele informatice pentru asistarea deciziei (SIAD) şi Sistemele suport pentru decizii (constituite din Subsistemul de gestiune a datelor, Subsistemul de gestiune a modelelor, Subsistemul de gestiune a cunoştinţelor şi Subsistemul de dialog (interfaţa)).
Concluziile lucrării susţin în principal faptul că pentru o companie poate fi foarte util să beneficieze de capabilităţile de calcul pe care le oferă această tehnologie deoarece permite tuturor utilizatorilor să aibă acces la informaţii de oriunde ar fi şi oricând ar avea nevoie, ceea ce poate ajuta la prevenirea pierderii datelor sau a fişierelor digitale. Aceasta ajută o companie să aibă o mare portabilitate şi permite o mai bună securitate a datelor când acestea sunt stocate în acest mediu. De asemenea, permite ca o companie să aibă o structură împărţită în multe noduri localizate pe tot globul, organizare care devine din ce în ce mai populară deoarece companiile încearcă să se integreze la nivel global şi să aibă mai multă flexibilitate în acelaşi timp.

Un alt aspect este faptul cătoate informaţiile sunt găzduite într-un singur spaţiu fizic, fapt care permite administrarea mai eficientă a componentelor hardware şi software de către un grup specializat care poate întreţine mai uşor această arhitectură. Acest mod de administrare a tehnologiei hardware este exact beneficiul pe care companiile vor să îl aibă prin soluţiile de Cloud Computing datorită faptului că este mult mai ieftin să desemneze pe altcineva care să gestioneze din punct de vedere tehnic această tehnologie, astfel încât personalul companiei să se poată concentra doar asupra afacerii. Din
nou, se poate observa că puterea de procesare va deveni un produs în viitor.

Rezultate:

Rezultatele prezentate în lucrare confirmă realizarea obiectivelor prevăzute pentru întreg proiectul conform cu schema de realizare.
Rezultatul urmărit în această fază conduce la identificarea principalelor sisteme informatice ce guvernează mediul de afaceri, cât şi a avantajelor noilor metodologii şi arhitecturi oferite de tehnologia cloud.