Home / Program Naţional de Cercetare / Proiecte PNCDI II / Sistem mecatronic inovativ pentru controlul inelelor de rulmenți prelucrate de mașini CNC ca factor de optimizare a calității suprafețelor prelucrate

Sistem mecatronic inovativ pentru controlul inelelor de rulmenți prelucrate de mașini CNC ca factor de optimizare a calității suprafețelor prelucrate

Responsabil de proiect ICI: Dr. ing. Theodor D. POPESCU

Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în cadrul Programului Naţional de Cercetare – Dezvoltare  Parteneriate în Domenii Prioritare, Domeniul 7, Direcţia 7.3, Tematica 7.3.2. si 7.3.3, finanţat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior a Cercetării Dezvoltării şi Inovării  (UEFISCDI – Contract 268/2014).
Organizaţiile partenere în proiect:

  • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică  şi Tehnica Măsurării – INCDMTM Bucureşti – Coordonator;
  • Universitatea Politehnică din Bucureşti – Centrul de Cercetare – Dezvoltare Pentru Mecatronică (UPBCCDM) – Partener;
  • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică- ICI Bucureşti – Partener;
  • S.C. COMIS S.R.L. – Partener.

Perioada de parteneriat în cadrul proiectului: iulie 2014 – decembrie 2016

Echipa de cercetare ICI: dr. ing. Theodor D. Popescu, dr. ing. Florin Hărţescu, mat. Mariane Manolescu

Obiective: Proiectul are ca obiectiv principal dezvoltarea controlului calităţii inelelor rulmenţilor cu bile şi cu role, prelucrate pe maşini CNC. În industria rulmenţilor se utilizează tot mai mult strunjirea dură, cu viteze ridicate, pe maşini unelte CNC. Aceasta asigură execuţia suprafeţelor la un nivel de calitate corespunzător rectificării. Eficientizarea procesului de fabricaţie necesită tehnologii de control automatizate, flexibile, cu arhitectură deschisă, integrate pe fluxul de fabricaţie.

Proiectul urmăreşte integrarea controlului total al inelelor de rulmenţi în tehnologia de fabricaţie pentru: asigurarea calităţii rulmenţilor, furnizarea de informaţii asupra procesului tehnologic şi controlul acestuia.

Principalele rezultate scontate se referă la: realizarea unui echipament mecatronic, flexibil, cu arhitectura deschisă, pentru controlul multi-parametric şi analiza integrităţii suprafeţelor inelelor de rulmenţi; metode de calibrare precise şi rapide; software modular, pentru controlul multi parametric, care include un modul pentru măsurarea profilelor circulare deschise prin metoda LSC; programe de simulare numericăpentru testarea şi optimizarea software-ului de măsurare; programe de calcul statistic.

Rezultate: În cadrul primei etape a proiectului „Analize preliminare privind procesul tehnologic defabricare a inelelor de rulmenţi pentru definirea cerinţelor constructiv funcţionale ale echipamentului de control”, cu termen de predare 31.12.2014, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică- ICI Bucureşti nu a fost implicat in realizarea activităţilor acestei etape