Home / Planuri Sectoriale de Cercetare-Dezvoltare / Sistem integrat pentru promovarea si evidentierea multiculturalitatii in scopul dezvoltarii durabile a spatiului rural

Sistem integrat pentru promovarea si evidentierea multiculturalitatii in scopul dezvoltarii durabile a spatiului rural

Perioada de execuţie: 04.08.2011- 28.11.2014

Responsabil ştiinţific de proiect: prof. dr. ing. Doina Banciu
doina.banciu@ici.ro, 021-316.52.62
Suport financiar:
Proiectul se desfăşoarăîn perioada 1.08.2011 – 28.11.2014 în cadrul Planului sectorial de Cercetare-Dezvoltare al MCSI 2011-2014, Societatea Informaţională„Sistem integrat pentru promovarea  şi evidenţierea multiculturalităţii în scopul dezvoltării durabile a spaţiului rural”, Contract nr. 99 din 2011, finanţat de MCSI.

Participanţi:

•  Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti – Conducător de proiect;

•  S.C. SIVECO România S.A., Partener 1

•  Universitatea Bucureşti, Partener 2

Echipa de cercetare ICI: prof. dr. ing. Doina Banciu, mat. Dora Coardoş, dr. mat. Vasile Coardoş, ing. Ion Alexandru Marinescu, ec.
Anişoara Neacşu, filolog Pereţeanu Cristina, ing. Petre Ionuţ, ing. Smada Dragoş, ing. Cohal Antonio, ing. Radut Valentin, mat. Barbu Dragoş, ing. Nicolau Dragoş, ec. Anghel Monica.

Obiective: Obiectivul general al proiectului este realizarea unor aplicaţii şi servicii pentru „valorificarea şi prezervarea patrimoniului cultural naţional”,  şi „diminuarea inegalităţilor socio-umane şi a disparităţilor regionale”.

Obiectivele specifice sunt:

•  evaluarea stadiului şi perspectivelor în domeniu.

Analiza cerinţelor;

•  identificarea şi structurarea fondului de informaţii oferit de cultura şi civilizaţia din zonele rurale reprezentative;

•  proiectarea modelului funcţional pentru sistemul de aplicaţii multimedia pentru valorificarea fondului informaţional

•  realizarea componentelor sistemului integrat pentru valorificarea fondului informaţional inclusiv utilizând tehnici multimedia;

•  testarea  şi integrarea componentelor sistemului.

Testarea finală a sistemului.

Obiectivele măsurabile ale proiectului sunt:

•  realizarea de studii tehnice asupra stadiului  şi tendinţelor în domeniu;

•  realizarea de „Digital Content” reprezentativ referitor la multiculturalitate;

•  proiect tehnic de  realizare model funcţional sistem informatic;

•  realizarea unui sistemul  complet de colectare, stocare, prelucrare şi diseminare a datelor;

•  elaborarea unui portal Web care să cuprindă totalitatea obiectivelorde patrimoniu din zona studiată;

•  realizarea unui studiu pe un eşantion de date.

Descriere şi stadiu:

Scopul proiectului constă în  elaborarea unui sistem integrat utilizând metode şi tehnici multimedia pentru evidenţierea  şi promovarea produselor culturale cu relevanţă la nivel european, punerea în valoare a potenţialului cultural rural, a culturii populare  şi a tradiţiilor din zone rurale, prin studierea în particular a unor zone reprezentative, ca modele de multiculturalitate, în scopul dezvoltării durabile a spaţiului rural din aceste zone selectate.

Proiectul vizează realizarea unui sistem integrat care să dispună de o bază de date ce va conţine informaţii referitoare la produsele culturale din zone rurale reprezentative.

Sistemul va asigura un singur punct de intrare a datelor şi acces la informaţiile din baza de date. Acestea se realizează prin intermediul unui portal WEB asociat.

Promovarea potenţialului cultural rural va contribui la dezvoltarea turismului rural, fenomen care ocupă un loc specific în problematica amenajării spaţiului rural românesc, ca factor complementar important în cadrul strategiei de dezvoltare regională.

Până în prezent au fost realizate două etape.

În cadrul etapei I (septembrie 2011) intitulată„Evaluarea stadiului şi perspectivelor în domeniu. Analiza cerinţelor”s-au realizat următoarele activităţi:

•  elaborarea un studiu asupra stadiului şi tendinţelor în domeniul informaţiei culturale digitale la nivel naţional şi internaţional;

•  analiza colecţiilor de date digitale dezvoltate în diverse biblioteci şi muzee la nivel naţional;

•  organizarea unei întâlnire de lucru cu instituţii culturale ce deţin informaţie culturală digitală;

•  analiza formatelor electronice de stocare a informaţiilor culturale  şi normele pentru conversia informaţiilor;

•  analiza formatelor de regăsire pe Web a informaţiilor;

•  realizarea site-ul proiectului.

În etapa a II-a (decembrie 2011) intitulată„Identificarea şi structurarea fondului de informaţii oferit de cultura şi civilizaţia din zonele rurale” s-au realizat următoarele activităţi:

•  elaborarea unui studiu privind identificarea unor structuri reprezentative ce deţin informaţie digitală (biblioteci, muzee);

•  definirea criteriilor de selectare şi structurare a informaţiilor disponibile;

•  identificarea resurselor şi selectarea unui segment informaţional reprezentativ pentru fiecare tip de resursă în raport cu criteriile stabilite;

•  actualizarea site-ului Web al proiectului;

•  organizare întâlnire de lucru cu instituţii culturale ce deţin informaţie digitală;

•  elaborarea raportului de cercetare aferent fazei curente.

Rezultate:

•  studiu preliminar asupra stadiului în domeniul informaţiei multiculturale la nivel intern şi internaţional;

•  studiu preliminar asupra datelor culturale digitale existente în diferite colecţii naţionale (biblioteci, muzee);

•  cerinţe pentru stocarea informaţiilor culturale;

•  norme pentru conversia informaţiilor culturale;

•  tipuri de formate pentru informaţii culturale;

•  raport de etapă/ Documente de predare;

•  site-ul Web al proiectului;

•  masă rotundă (Iniţiative multiculturale în spiritul dezvoltării durabile), întâlnire de lucru cu instituţii culturale ce deţin informaţie culturală digitală;

•  structuri reprezentative ce deţin informaţie digitală multiculturală- biblioteci, muzee – existente în zonele geografice ale României;

•  criterii de selectarea conţinutului digital cultural;

•  criterii de structurarea conţinutului digital cultural;

•  resurse de informaţii digitale multiculturale existente în muzee şi biblioteci;

•  resurse digitale şi zone reprezentative în ce priveşte existenţa elementelor de multiculturalitate;

•  site-ul Web al proiectului actualizat cu informaţiile privitoare la activităţile desfăşurate în cadrul etapelor I şi II;

•  masă rotundă(Promovarea multiculturalităţii în era digitală în spiritul dezvoltării durabile), întâlnire de lucru cu instituţii culturale ce deţin informaţie culturală digitală.