Home / Program Nucleu / Sistem integrat on-line pentru managementul bibliografiei naţionale retrospective

Sistem integrat on-line pentru managementul bibliografiei naţionale retrospective

Responsabil de proiect: mat. Cornelia Lepădatu, cornelia@ici.ro, 021-316.07.36/157

Perioada de execuţie:  15.05.2009 – 12.12.2011

Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 15.05.2009 – 12.12.2011 în cadrul Programului Nucleu ”Tehnologii avansate  şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN”, Obiectiv 5: „Tehnologii şi servicii pentru managementul conţinutului digital”, Contract nr. PN 09 23 05 04 din 2009, finanţat de Autoritatea Naţionalăpentru Cercetare Ştiinţifică– ANCS.

Echipa de cercetare ICI: mat. Cornelia Lepădatu, mat. Dora Coardoş, dr. mat. Vasile Coardoş, ing. Ion Alexandru Marinescu, ec.
Anişoara Neacşu, subing. Adela Aparaschivei

Obiectiv: Proiectul propune realizarea unui instrument bibliografic de interes major, care creează posibilitatea unei noi căi de acces la informaţiile cuprinse în bibliografia naţională retrospectivă a României, utilizând sisteme de baze de date şi tehnici multimedia.

Obiectivele generale sunt:

•  îmbunătăţirea, coordonarea  şi eficientizarea proceselor de regăsire a informaţiilor cuprinse în bibliografia naţională  retrospectivă a cărţii româneşti;

•  implementarea normelor  şi standardelor privind formatele şi tipurile de suporţi necesari arhivării conţinutului digital al Bibliografiei naţionale retrospective;

•  creşterea gradului de accesibilitate a publicului utilizator de Internet la conţinutul Bibliografiei naţionale retrospective a cărţii româneşti.

Descriere şi stadiu: Pornind de la fondul de informaţii obţinute în procesul de digitizare al celor douătipuri de bibliografii – Bibliografia Românească Veche (BRV) şi Bibliografia Românească Modernă (BRM) – componente ale Bibliografiei naţionale retrospective a cărţii româneşti, proiectul îşi propune realizarea unuisistem integrat destinat administrării, regăsirii şi valorificării acestui fond de informaţii culturale, sistem format din două componente principale:

•  componenta de creare, încărcare  şi gestionare a bazei de date bibliografice;

•  componenta on-line de regăsire dupădiferite criterii şi consultare a informaţiilor bibliografice utilizând tehnologii multimedia. Sistemul va fi accesibil pe Web sub forma unui portal ce va oferi utilizatorilor posibilitatea de a consulta conţinutul celor douătipuri de bibliografii.

În cadrul primei etape a proiectului (mai 2009), pentru atingerea obiectivelor planificate, s-au desfăşurat cercetări referitoare la:

–  etapele dezvoltării descrierii bibliografice;

–  descrierea volumelor tipărite, criterii de structurare pentru BRV şi BRM;

–  arhitectura funcţionalăa sistemului SIMBNR;

–  descrierea instrumentelor multimedia care vor fi utilizate pentru realizarea sistemului SIMBNR.

În etapa a 2-a (decembrie 2009) s-au realizat următoarele activităţi:

–  analiza normelor, formatelor şi a tipurilor de suporţi pentru arhivarea conţinutului digital;

–  identificarea normelor de publicare pe Web a conţinutului digital;

–  elaborarea criteriilor de regăsire a publicaţiilor româneşti cuprinse în Bibliografia naţională retrospectivă a cărţii româneşti.

În etapa a 3-a (decembrie 2010) s-au realizat următoarele activităţi:

•  proiectarea platformei tehnologice pentru modelul experimental SIMBNR;

•  definirea procedurilor de prelucrare a informaţiilor digitizate;

•  proiectarea interfeţei Web pentru modelul experimental.

Rezultate:

•  raport de cercetare privind analiza normelor, formatelor şi a tipurilor de suporţi pentru arhivarea conţinutului digital al bibliografiei naţionale retrospective;

•  identificarea normelor de publicare pe Web a conţinutului digital;

•  elaborarea criteriilor de regăsire a publicaţiilor româneşti cuprinse în bibliografia naţională retrospectivă;

•  definirea arhitecturii funcţionale a sistemului SIMBNR;

•  platforma tehnologică a sistemului;

•  proceduri ETL de prelucrarea informaţiilor;

•  interfaţa Web de comunicare a sistemului cu utilizatorii.