Home / Planuri Sectoriale de Cercetare-Dezvoltare / Sistem informatic integrat de tip Portal pentru acces la Bilioteca Naţională de Programe

Sistem informatic integrat de tip Portal pentru acces la Bilioteca Naţională de Programe

Responsabil de proiect: mat. Mircea Râureanu, mircea@ici.ro, 021-316.07.36/171

Perioada de execuţie: 01.08.2011- 28.11.2014

Suport financiar: Proiectul s-a desfăşurat în perioada 01.08.2011 – 28.11.2014 în cadrul Planului sectorial de cercetaredezvoltare, programul „Societatea Informaţională”, al Ministerului Comunicaţiilor  şi Tehnologiei Informaţiei (MCTI) pe anii 2011-2014, Contract 100 din 01.08.2011, finanţat de Ministerului Comunicaţiilor  şi Societăţii Informaţionale.

Participanţi:

•  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică- ICI Bucureşti – coordonator;

•  SC SIVECO ROMÂNIA SA.

Echipa de cercetare ICI: mat. Mircea Râureanu, mat.ec. Ovidiu Pavel, prof. dr.ing. Doina Banciu, dr. ing. Neculai Andrei, ing. Constanţa Zoe Rădulescu, ec. Ovidu Oprea, ing. Ana-Maria Borozan, prog. aj. pr. MarilenaPiperea, mat. Carmen I. Rotună, ec. Georgeta S. Gherghin, ing. Ion Alex. Marinescu, ing. Cristian N. Cîţu, dr.ing.mat. Adriana Alexandru, ing. Ovidiu Bică, ing. Marilena Ianculescu.

Obiective:

Obiectivele generale ale proiectului, care va fi o parte a conceptului eRomânia, sunt:

•  facilitarea furnizării de informaţii sigure şi obiective administraţiei publice  şi mediului de afaceri cu privire la aplicaţiile IT disponibile pe plan naţional şi, prin intermediul OSOR.eu (Open Source Observatory and Repository for European Public Administrations), la nivel european;

•  asigurarea unui mediu dediseminare a informaţiilor la nivel naţional pentru furnizorii de software autohtoni, comunităţile de cercetători IT şi factorilor interesaţi din administraţia centrală şi locală;

•  reducerea cheltuielilor din administraţia publică prin introducerea metodelor şi tehnologiilor informatice în activitatea lor curentă;

•  crearea de condiţii optime pentru asigurarea de către autorităţile publice a unor servicii electronice moderne, la standarde europene, către contribuabili;

•  modernizarea infrastructurii hardware, software şi de telecomunicaţii la nivelul administraţiei publice centrale şi locale.

Scopul principal al proiectului îl constituie “Realizarea unui sistem informatic integrat de tip portal pentru acces la Biblioteca Naţionalăde Programe”, care să faciliteze accesul tuturor entităţilor interesate la aplicaţiile IT disponibile pentru administraţia publică, atât proprietare, cât  şi open-source, accesibile prin intermediul unui
Portal dedicat.

Descriere şi stadiu:

În anul 2011, au fost realizate douăfaze ale proiectului, şi anume:

•  Faza 1: a avut ca obiectiv “Elaborarea studiului privind analiza cerinţelor sistemului informatic”;

•  Faza 2: a avut ca obiectiv “Elaborarea studiului de fezabilitate a sistemului informatic”.

În anul 2012, echipa de realizare s-a concentrat asupra definirii modelului funcţional al sistemului informatic, care constituie faza a 3-a de realizare a sistemului. În acest context, au fost abordate trei activităţi principale, şi anume:

•  descrierea funcţiilor sistemului;

•  definirea matricei CRUD a relaţiilor dintre funcţii şi entităţile bazei de date;

•  definirea algoritmilor principali de implementare; masă rotundă.

Rezultate 2011:

•  studiul privind analiza cerinţelor sistemului informatic;

•  raport privind specificarea cerinţelor arhitecturale şi structurale ale sistemului;

•  raport privind specificarea cerinţelor funcţionale ale sistemului;

•  studiul de fezabilitate al sistemului informatic;

•  raport privind strategia de testare a sistemului;

•  raport cu privire la resursele de realizare ale sistemului.

Rezultate 2012:

•  raport privind modelul funcţional al sistemului;

•  raport cu privire la funcţiile sistemului;

•  raport privind matricea CRUD a sistemului;

•  raport privind algoritmi de implementare;

•  raport de implementare; masa rotundă.

Obiective 2013:

Elaborarea proiectului de realizare a sistemului informatic – definirea structurii  şi a componentelor sistemului.

Realizare prototip:

•  definirea structurii şi a componentelor sistemului;

•  realizarea unui prototip restrâns al sistemului;

•  definirea conţinutului informatic al modulelor componentei de aplicaţii realizate din fonduri publice. Definirea conţinutului modulelor de serviciu şi interfaţă;

•  definirea conţinutului informatic al modulelor componentei de aplicaţii open-source. Definirea conţinutului modulelor de serviciu şi interfaţă;

•  întocmirea raportului final şi validarea rezultatelor.

Rezultate 2013:

•  raport privind structura şi componentele sistemului;

•  raport privind prototipul sistemului;

•  raport privind structura şi componentele sistemului;

•  capitole de raport – structura şi componentele;

•  capitole de raport – prototipul sistemului informatic.