Home / Program Nucleu / Sistem de monitorizare contextuală şi personalizată a evenimentelor în mediul reţelelor wireless

Sistem de monitorizare contextuală şi personalizată a evenimentelor în mediul reţelelor wireless

Responsabil proiect ICI:  drd. mat. Emil Stănescu, stanescu@ici.ro, 021-316.07.36/172

Perioada de execuţie: 2014

Suport financiar: Proiectul s-a desfăşurat în cadrul Programului Nucleu: ”Tehnologii avansate şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN”, obiectivul 6: obiectivul 4: Sisteme distribuite şi calcul de înaltă performanţă, finanţat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică.

Echipa de cercetare ICI: Mat. drd. Emil Stănescu, dr.ing. Bogdan Enciu, ing. Mihnea Vrejoiu.

Obiective: Proiectul de cercetare şi-a propus să analizeze specificitatea tratării evenimentelor în reţele wireless luând în considerare cerinţele de procesare contextuală şi personalizată a evenimentelor în acest mediu.

Proiectul are următoarele obiective:

• analizarea şi crearea de modele de procesare a evenimentelor în mediul reţelelor wireless;

• utilizarea contextului în prelucrarea datelor şi procesarea evenimentelor;

• crearea unui suport tehnologic de monitorizare prin crearea sau utilizarea unor structuri de date şi a unor platforme care săpermităgenerarea de aplicaţii şi procesarea evenimentelor generate de senzori sau alte echipamente;

Descriere şi stadiu: Proiectul s-a desfăşurat pe parcursul anului 2014, în cadrul lui realizându-se şi trei rapoarte de cercetare.
În cadrul primului raport se descriu rezultatele studiului referitoare la concepte, tipuri de evenimente, la limbajele şi sistemele de procesare a evenimentelor, stabilindu-se următoarele:

• direcţiile principale de cercetare pe plan mondial în domeniul cercetării evenimentelor;

• conceptele principale din acest domeniu, precum şi tipurile de evenimente;

• modelarea evenimentelor şi a operaţiilor de procesare a acestora;

• tehnici şi algoritmi utilizaţi în procesarea evenimentelor în cazul problemelor de potrivire;

• limbaje utilizate pentru procesarea evenimentelor;

• specificaţii de proiectare a unui sistem de monitorizare a evenimentelor, o modalitate de utilizare a evenimentelor din cadrul sistemului Microsoft Windows, şi prelucrarea evenimentelor în cadrul unui sistem de workflow.
În cadrul fazei 2 de realizare a proiectului s-a pregătit o platformă de test care să permită procesarea evenimentelor ce sunt generate sau transmise în cadrul reţelelor wireless. În cadrul raportului de cercetare sunt evidenţiate următoarele:

• elementele unor configuraţii de testare pentru diferiţi senzori care pot comunica wireless pentru a transmite evenimentele generate de schimbări ale valorilor unor parametri peste un anumit prag;

• instalarea şi setarea modulelor ZigBee, care sunt utilizate în cadrul proiectului pentru comunicaţia wireless conform standardului IEEE 802.15.4 şi ZigBee;

• mecanismul de realizare şi utilizare a unor aplicaţii de notificare a timpului şi a temperaturii, care permit procesarea evenimentelor generate prin procesarea datelor furnizate de senzori;

• utilizarea mecanismului de abonare de tipul “publish-subscribe” pentru transmiterea evenimentelor la consumatori;

•  utilizarea Windows Management Instrumentation (WMI), care este o implementare a standardului CIM – Common Information Model, realizat în cadrul iniţiativei Web-Based Enterprise Management de către Distributed Management Task Force (DMTF).
În cadrul fazei 3 s-a analizatmodul de implementare a arhitecturii bazate pe servicii şi evenimente, în pregătirea şi testarea unei platforme modulare care să permită procesarea datelor, a contextelor şi a evenimentelor care sunt generate de senzori distribuiţi în anumite zone, comunicaţia fiind asigurată prin intermediul reţelelor wireless.

În cadrul raportului de cercetare se evidenţiază următoarele:

•  utilizarea unor medii integrate în care se pot defini fluxuri de lucru (workflow) care pot uşura activităţile de proiectare şi utilizare a sistemelor de procesare a evenimentelor şi a datelor în general;

•  utilizarea arhitecturii bazate pe servicii  şi evenimente, în mediul Microsoft .NET în care există instrumente foarte importante ce permit dezvoltarea rapidă de aplicaţii care folosesc facilităţi de interacţiune. Acestea sunt Windows Presentation Foundation (WPF), Windows Workflow Foundation (WWF), Windows Communication Foundation (WCF);

•  instalarea, configurarea şi testarea unor platforme de procesare a evenimentelor generate de senzori;

•  utilizarea platformei de Senzori Kepler, dezvoltată pentru cercetarea ştiinţifică, care constădintr-un set flexibil de componente ce pot fi, parţial sau în întregime, adaptate săsprijine administrarea unor site-uri de senzori, la identificarea unor evenimente şi la crearea de acţiuni de răspuns;

•  realizarea unei structuri de date care poate fi utilizată pentru realizarea de aplicaţii care utilizează contextul  şi evenimentele pentru definirea interacţiunii cu utilizatori mobili;

•  instalarea şi testarea setului de instrumente „Context Toolkit”, care permite proiectanţilor săexecute, întrun timp scurt, prototipuri de aplicaţii sensibile la context.

Rezultate:

•  s-a realizat un studiu al domeniului de procesare a evenimentelor, cu analizarea metodelor, tehnicilor şi algoritmilor utilizaţi pe plan mondial, testarea implementării  şi funcţionării unor platforme de procesare a evenimentelor;

•  în cadrul proiectului s-au instalat, s-au configurat şi testat unele platforme de procesare a evenimentelor generate de senzori ce acţioneazăîn mediul wireless, utilizând diferite protocoale de comunicaţie: WiFi, ZigBee, GPRS etc.;

•  s-au creat structuri de date şi modele de procesare a evenimentelor pentru utilizatori mobili;

•  au fost elaborate, redactate şi editate trei rapoarte de cercetare corespunzător celor trei faze ale proiectului, în care sunt prezentate activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute

[real3dflipbook id=”80″]