Home / Program Nucleu / Sistem de evaluare a serviciilor web pentru m-learning

Sistem de evaluare a serviciilor web pentru m-learning

Responsabil de proiect: ing. Eugenia Tîrziu, ginet@ici.ro, (021) 316.07.36/188

Perioada de execuţie: 01.06.2013 – 10.12.2013

Suport financiar: Proiectul s-a desfăşurat în perioada 01.06.2013 – 10.12.2013, în cadrul Programului Nucleu „Tehnologii avansate  şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale (TEHSIN)”, obiectiv 2: Ingineria sistemelor şi produselor software, contract nr. 23N din 27.02.2009, finanţat de Ministerul Educaţiei Naţionale – Autoritatea de stat pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare.

Echipa de cercetare: ing. Eugenia Tîrziu, soc. Maria Gheorghe-Moisii, ing. Ovidiu Bică

Obiectiv: Obiectivul principal al acestui proiect este dezvoltarea, realizarea şi experimentarea unui sistem pilot bazat pe web, care săevalueze serviciile web în m-learning.

Proiectul are următoarele obiective generale:

•  dezvoltarea cadrului metodologic de evaluare a calităţii serviciilor web;

•  realizarea unor studii şi analize referitoare la mlearning;

•  evaluarea serviciilor web pe dispozitivele mobile;

•  dezvoltarea unui sistem pilot de evaluare a calităţii serviciilor web în m-learning.

Descriere şi stadiu: Proiectul a urmărit proiectarea, realizarea  şi
experimentarea unui sistem pilot care să furnizeze rezultatele necesare pentru a asigura corelarea calităţii serviciilor web cu performanţa şi strategia furnizorului de m-learning, pentru perfecţionarea metodelor de dezvoltare şi de implementare a serviciilor web în mediile m-learning.

Sistemul pilot a fost dezvoltat pentru evaluarea calităţii serviciilor web prin aplicarea unei metodologii de evaluare bazată pe chestionare on-line. La realizarea sistemului pilot s-a utilizat o arhitectură open-source şi tehnologii informatice moderne. Sistemul pilot este accesibil sub forma unui portal de evaluare a serviciilor web în m-learning.

•  în cadrul primei faze a proiectului „Studii şi analize referitoare la servicii web şi la m-learning” a fost elaborat un raport de cercetare care cuprinde studii şi analize referitoare la servicii web şi m-learning.

•  în cadrul fazei a 2-a a proiectului „Specificarea cerinţelor sistemului. Realizarea sistemului. Experimentarea  şi demonstrarea funcţionalităţii sistemului” s-a elaborat specificaţia cerinţelor sistemului, care cuprinde descrierea cerinţelor generale  şi specifice sistemului, precum  şi metodologia necesară precizării cerinţelor sistemului. Pe baza cerinţelor sistemului s-a realizat arhitectura funcţionalăa sistemului. S-au descris procedurile de utilizare a sistemului. S-a elaborat planul de experimentare a sistemului pilot.

Rezultatul final al proiectului constă într-un ansamblu integrat de tehnici, metodologii, instrumente software şi servicii ce vor fi utilizate la evaluarea calităţii serviciilor web în m-learning.

Rezultate:

•  raport de cercetare – elaborat pe baza unui studiu documentar privind serviciile web şi mediul mlearning;

•  sistem pilot (m-ESW) de evaluare a serviciilor web pentru aplicaţii m-learning sub forma unui portal
web.

[real3dflipbook id=”72″]