Home / Program Nucleu / Serviciu pilot de active de date digitale cu caracter personal stocate în cloud

Serviciu pilot de active de date digitale cu caracter personal stocate în cloud

Responsabil de proiect:  Dr. Carmen Elena Cîrnu

Perioada de execuţie:  2014 – 2015

Obiectivul proiectului :

În contextul naţional şi european actual, deşi interoperabilitatea ca şi cloud computing-ul reprezintă teme de actualitate, nu există încă un dosar unic în care cetăţenii şi firmele să poată avea la dispoziţie documente şi date referitoare la relaţiile lor cu administraţia publică. Studiul de faţă se referă atât la date publice, inclusiv open data, dar şi la date private sau sensibile ori date comerciale şi comunicări oficiale. Totodată, nu există posibilitatea ca aceste date să poată fi utilizate/ generate în eventuale alte aplicaţii în mod automat.

Obiectivul proiectului Serviciu pilot de active de date digitale cu caracter personal stocate in cloud este propunerea unei soluţii eficiente de a pune la dispoziţia fiecărui cetăţean date cu caracter personal stocate în condiţii de siguranţă şi aflate sub controlul autorităţilor guvernamentale. Realizarea acestui obiectiv este strâns legată de accesul la o structură de cloud guvernamental, dezvoltarea soluţiei propuse realizându-se pe această bază.

Obiectivul fazei:

Faza actuală de realizare are drept obiectiv elaborarea unui studiu privind stadiul actual al domeniului. În acest scop au fost prezentate:

-Definirea cloud computing-ului, pe baza literaturii de specialitate;

-Strategia europeană de cloud şi stadiul legislativ actual;

-Strategia naţională de cloud, stadiul legislativ şi stadiul de implementare;

-Avantajele şi riscurile în cloud şi evaluarea soluţiei propuse în aceste context.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului:

Realizarea unui serviciu de active de date personale cu caracter personal stocate   în cloud va conduce la o eficientizarea a relației dintre administraţia publică şi cetăţeni/ mediu de afaceri. Prin implementarea soluţiei propuse vor fi puse la dispoziţia cetăţenilor, în cadrul unui domeniu privat în cloud, date cu caracter personal păstrate în condiţii de maximă siguranţă şi sub controlul autorităţilor guvernamentale. Datele stocate pot fi utilizate la nevoie cu ajutorul unor aplicaţii simple care se rezumă doar la comunicarea respectivelor date fără a cunoaşte conţinutul acestora.

Pentru această fază a proiectului am realizat o cercetare a cadrului european şi naţional, precum şi a principalelor avantaje care decurg din implementarea şi utilizarea unui astfel de serviciu în cloud, precum şi principalele riscuri care pot apărea în acest context.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

Rezultatele preconizate pentru această fază sunt următoarele:

– În raport cu definirea cloud computing-ului la nivel general şi în special cu cel guvernamental, evidenţierea dublui rol al acestuia din urmă. Un prim aspect are în vedere relaţia dintre administraţia publică şi cetăţeni. Un alt aspect important pentru analiza referitoare la soluţia propusă este legat de stabilirea unui cadru de lucru tehnic pentru interoperabilitatea organizaţiilor guvernamentale.

-În raport cu analiza avantajelor şi a riscurilor, punctarea folosirii elementelor de infrastructură comune ce reduc costurile şi complexitatea interoperării serviciilor de e-Guvernare.

Concluzii:

 Contextul socio-economic din România arată încă un potențial crescut de dezvoltare,cu precădere în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor cloud în cadrul organizațiilor guvernamentale, aflate încă în stadiu incipient. Proiectul urmărește îmbunătățirea interoperabilității sistemelor electronice prin introducerea cloud-ului guvernamental, care presupune costuri reduse de operare, eficienta energetica, flexibilitate in dezvoltarea de noi servicii online si aliniere la standarde europene..

Concluzia rezultată în urma studiului stadiului actual privind domeniul cloud computing-ului este că în prezent nu există o soluție precum cea propusă în cadrul acestui proiect, o soluție care să poată fi considerată un nou mod de a privi interoperabilitatea aplicațiilor. Soluția propusă urmează a fi dezvoltată în faza a doua a proiectului, pe baza studiului realizat. Ideea de bază a acestui proiect este punerea la dispoziție a datelor cetățenilor în cazul în care și atunci când aceștia au nevoie în propriul lor domeniu privat de cloud.