Recunoaștere Științifică

De-a lungul anilor, ICI București și-a consolidat poziţia ca centru de excelență în cercetare, dezvoltare, inovare, dedicat TIC. O parte din premiile acordate Institutului se regăsesc mai jos.

Perioada 2011-2020

Perioada 2006-2010

Perioada 2000-2005

Listă diplome

2011-2020

 • Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău a conferit în data de 26.05.2011 titlul de "Doctor Honoris Causa" doamnei prof. dr. ing. Doina Banciu, director general al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, I.C.I. Bucureşti. La acest eveniment au participat, pe lângă alţii invitaţi din ţară şi din străinătate, un grup de cercetători de renume ai I.C.I. Bucureşti: prof. dr. ing. Adriana Alexandru, dr. ing. Theodor Dan Popescu, dr. ing. Vasile Sima. De asemenea, a fost prezent domnul Ionuţ Gogu, consilier al Ministrului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. Cu ocazia aniversării a 50 de ani de la înfiinţare, Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău a conferit doamnei prof. dr. ing. Doina BANCIU premiul "Testimonium Laboris" şi medalia aniversară
 • În ziua de 17 decembrie 2012, a avut loc "Gala Campionilor în Afaceri din România 2012". Evenimentul s-a desfăşurat la Institutul Naţional Bancar din Bucureşti, cu distinsa participare a Excelenţelor Sale Domnul Michael Schwarzinger, Ambasadorul Austriei, Doamna Kalliopi Avraam, Ambasadorul Ciprului, a Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Doamna Ecaterina Andronescu, precum şi a numeroase personalităţi din politică, mediul diplomatic, mediul de afaceri, cercetare şi educaţie. În cadrul iniţiativei Comisiei Europene - DG Enterprise - "Săptămana Europeană IMM", cu ocazia reuniunii de lansare a "Clubului Stakeholderilor Regiunii Dunării din România", juriul a acordat trofeul "Campion Român în Afaceri" Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucureşti pentru deosebitele peformanţe în anul 2012
 • În seara de 5 decembrie 2012, a avut loc Gala de Excelenţă a Premiilor Comunic@ţii Mobile. La secţiunea cartea ştiinţifică, juriul a acordat premiul Best Book 2012, lucrării "Internet şi domeniile .ro", coordonată de Prof.dr.ing. Doina Banciu şi coeditată de Asociaţia Generală a Inginerilor din România şi Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Informatică, I.C.I. Bucureşti
 • Diplomă Best EuRopean Gov. Cloud Project pentru câştigarea proiectului Infrastructură de tip Cloud pentru Instituţiile Publice din România ICIPRO - 10 decembrie 2013
 • Diplomp de Excelenţă din partea Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România 2014 - 18 iulie 2014
 • Premiul "Leadeship in Cloud Computing 2014" din partea RoCloud - 15 ianuarie 2015
 • Plachetă acordată ICI Bucureşti de către Biblioteca Judeţeană Ion Heliade Rădulescu Judeţul Dâmboviţa - 2015
 • Diplomă de Excelenţă acordată ICI Bucureşti de către Universitatea de Vest din Timişoara - 2015
 • Diplomă de Excelenţă acordată ICI Bucureşti de către Departamentul Calculatoare al Universităţii Politehnica din Bucureşti - 2015
 • Plachetă acordată ICI Bucureşti de către Universitatea Politehnica din Bucureşti - 2015
 • Diplomă de Excelenţă acordată ICI Bucureşti de către Universitatea Politehnica din Bucureşti - 2015
 • Diplomă de Excelenţă acordată ICI Bucureşti de către Patronatul Român din Cercetare Proiectare - 2015
 • Plachetă acordată ICI Bucureşti de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Știinţifice - 2015
 • Diplomă de Excelenţă acordată ICI Bucureşti de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Știinţifice -2015
 • Diplomă de Jubiliară şi Medalia de Aur acordată ICI Bucureşti de către Academia Oamenilor de ştiinţă din România - 2015
 • Diplomă de Onoare acordată ICI Bucureşti de către Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România - 2015
 • Premiul eFinance pentru proiectul ICIPRO - 29 ianuarie 2015
 • ICI București a primit Locul 2 în ”Top Afaceri România 2017”
 • Trofeul și Diplomă de apreciere ”Best ICT R&D Institute” în cadrul ceremoniei ”Gala Awards 2018”
 • ”Premiul pentru dezvoltarea unui cadru de excelență în cercetare, dezvoltare și inovare în sectorul IT&C” acordat în cadrul Galei Drepturilor de Autor și a Drepturilor Conexe, Secțiunea Titulari de drepturi/Categoria IT&C
 • Premiul „Mihai Drăgănescu“ pentru Grupul de lucrări “Soluții digitale pentru asigurarea stării de sănătate ȋn contextul orașelor inteligente”, autoare: ADRIANA ALEXANDRU și MARILENA IANCULESCU, la secția XIV. ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI, în cadrl ceremoniei de decernare a premiilor Academiei Române.

2006-2010

 • În perioada 3-7 octombrie 2006, ICI a participat la "Salonul Cercetării" (unde a prezentat produse software elaborate în cadrul programelor RELANSIN şi AMTRANS) şi la BINARY 2006, unde produsul ARSONET a primit Diploma de excelenţă în Secţiunea Inovare în valorificarea patrimoniului cultural. Ambele manifestări expoziţionale s-au desfăşurat în cadrul celei de a XXXII-a ediţii a TIB (Târgul Tehnic Internaţional Bucureşti). - 2006
 • Diplomă de excelenţă acordată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării domnului Pribeanu Costin pentru participarea la cel de-al şaselea Program Cadru al Comunităţii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative şi la cel de-al şaselea Program Cadru al Comunităţii Europene al Energie Atomice (EURATOM) - PC6. - 2006
 • Diplomă de excelenţă acordată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării domnului Neagu Gabriel pentru participarea la cel de-al şaselea Program Cadru al Comunităţii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative şi la cel de-al şaselea Program Cadru al Comunităţii Europene al Energie Atomice (EURATOM) - PC6. -2006
 • În urma evaluării întreprinderilor domeniul cercetare-dezvoltare de către Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti ICI sa clasat pe locul I la categoria întreprinderi mijlocii în Topul firmelor din domeniul cercetării-dezvoltării şi high tech din Municipiul Bucureşti pe anul 2006 şi a primit diploma şi placheta în cadrul festivităţii organizate la ROMEXPO de către Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi Autoritatea Naţională pentru Cercetare ştiinţifică. 02 octombrie 2007
 • Certificat de apreciere acordat de către Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi cu ocazia participării la a 7-a ediţie a expoziţiei de informatică, tehnică de calcul şi comunicaţii IT&C EXPO GALAŢI. 10-12 mai 2007
 • Diploma Best Session Technical Paper Award a fost decerantă în cadrul Secţiunii "Tehnologiile Societăţii Informaţionale" din programul Conferinţei CEEX 2007 "Excellence Research as a way to E.R.A.", organizată de AMCSIT la Braşov. Programul conferinţei a inclus 5 secţiuni tematice. Fiecare secţiune a premiat o lucrare. 24-26 octombrie 2007
 • Diplomă şi plachetă primite la RoCS 2007 din partea IDG România. Ediţia a XIII-cea 20-23 noiembrie 2007
 • ICI București a primit locul 2 în "Top Bucuresti 2007, editia a XV-a" la categoria institute nationale de cercetare - dezvoltare
 • Congresul Mondial IPMA 2007, Cracovia, Polonia, Proiectul SinPers (CEEX 82/2005, cod ICI 143) a primit diploma pentru contribuţii deosebite în cercetare în domeniul conducerii proiectelor la "Premiile de cercetare IPMA 2007" (Trandafir I., Borozan A.), 18-20 iunie 2007
 • Diplomă Partener de onoare din partea Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi promovarea Programelor şi Strategiilor din România. - 2008
 • Diplomă de participare la Salonul Regional al Cercetării - Alexandria 2008, acordată de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Teleorman, precum şi de Autoritatea Naţională pentru Cercetare ştiinţifică. - 2008
 • Diplomă de participare decernată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului precum şi de către Autoritatea Naţionala pentru Cercetare ştiinţifică, la Salonul Cercetării 2008
 • Premiul de excelenţă în E-health acordat proiectului EDUSAN de către British Medical Journal (ediţia în limba română) cu ocazia "E-health Congress 2009" - Director de proiect: prof. dr. ing. mat. Alexandru Adriana. 26-27 mai 2009, Bucureşti
 • Diplomă de participare decernată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării precum şi de către Autoritatea Naţionala pentru Cercetare ştiinţifică, la Salonul Cercetării 2009
 • Premiul MEDICA ACADEMICA de excelenţă medicală românească acordat cu ocazia conferinţei "Chronic Disease & Health Management - Redesigning Health Systems for the 21st century", 7 oct. 2009, Bucureşti doamnelor Monica Pârvan şi Marilena Ianculescu pentru proiectul "Sistem complex multidisciplinar pentru eficientizarea informaţiilor anti-aging (AgingNice)"
 • În cadrul celei de-a VII-a ediţii a Galei Premiilor Comunicaţii Mobile, eveniment organizat de publicaţia Comunicaţii Mobile în incinta Bibliotecii Centrale Universitare, Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică a primit diploma Best R&D Award 2010 pentru activitatea deosebită desfăşurată în domeniul cercetării - dezvoltării şi high-tech în cadrul competiţiei între institutele naţionale de profil. - 2010
 • Diplomă de excelenţă decernată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului precum şi de către Autoritatea Naţională pentru Cercetare ştiinţifică, la Salonul Cercetării 2010
 • ICI București a primit locul 1 în Topul firmelor din București pe anul 2009, din partea Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București, noiembrie 2010.

2000-2005

 • Diplomă pentru participarea la expoziția ”Conceput în România - CONRO 2001”
 • Diplomă de recunoaştere şi apreciere a prezentei deosebite în cadrul expoziţiei "Computers and Electronics Romanian Fair 2001"
 • Diplomă de excelență pentru participarea la expoziția ”Conceput în România - CONRO 2002”
 • Premiul de excelenţă IDG România pentru proiectul "Info-Chioşc, interfaţă cetăţean - administraţie", noiembrie 2003
 • Diplomă de excelenţă "Conceput în România - CONRO 2003" acordat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru participarea ICI-Bucureşti la Târgul Internaţional Bucureşti - TIB, 7-12 octombrie 2003
 • Diplomă de excelenţă "Conceput în România" şi premiul III acordat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru "Sistem electronic de optimizare, monitorizare şi comerţ electronic în domeniul transportului rutier" - Programul Naţional de Cercetare AMTRANS, Târgul Internaţional Bucureşti - TIB, 7-12 octombrie 2003
 • ICI București a primit la concursul de aplicaţii "BINARY 2003" premiul "Microsoft Romania"
 • Cartea ”Modele, probleme de test si aplicatii de programare matematică” de Neculai ANDREI, apărută în Editura Tehnică, Bucureşti, 2003, a luat Premiul pentru Informatică pe anul 2003, acordat de AER - Asociaţia Editorilor din România, în cadrul Târgului Internaţional de Carte "Bookarest" - ediţia 2003
 • ICI București a primit la secţiunea "Software medical" din cadrul ”BINARY 2003”: Diploma de excelenţă pentru produsul ELIAS-HIS
 • Diploma de excelenţă acordată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru cele mai bune realizări, pentru produsul MNS - "Sistem de monitorizare avansată a mobilităţii mijloacelor de transport şi mărfurilor multimodal - suport pentru realizarea societăţii naţionale informaţionale mobile" - ”BINARY 2004”
 • Diplomă de excelenţă acordată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru produsele MNS pentru participarea la ”CONRO 2004” cu produsele"Sistem de monitorizare avansată a mobilităţii mijloacelor de transport şi mărfurilor multimodal - suport pentru realizarea societăţii naţionale informaţionale mobile"şi GeCoTram - "Sistem electronic de gestionare a circulaţiei containerelor în transportul multimodal în vederea integrării europene pe coridoarele de transport care traversează România"
 • Diploma de excelenţă acordată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru cele mai bune realizări, pentru produsul MNS - "Sistem de monitorizare avansată a mobilităţii mijloacelor de transport şi mărfurilor multimodal - suport pentru realizarea societăţii naţionale informaţionale mobile" - ”BINARY 2004”
 • Premiul "Microsoft Romania" pentru produsele MNS - "Sistem de monitorizare avansată a mobilităţii mijloacelor de transport şi mărfurilor multimodal - suport pentru realizarea societăţii naţionale informaţionale mobile"şi GeCoTram - "Sistem electronic de gestionare a circulaţiei containerelor în transportul multimodal în vederea integrării europene pe coridoarele de transport care traversează România" - ”BINARY 2004”
 • Diplomă de excelență acordată de Ministerul Educației și Cercetării - Autoritatea de Națională pentru Cercetare Științifică domnului Costin PRIBEANU pentru participarea la cel de-al șaselea Program - Cadru al Comunității Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative și la cel de-al șeselea Program Cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice - EURATOM PC6, 2005
 • Diplomă de excelenţă acordată de Patronatul Român din Cercetare şi Proiectare pentru rezultate deosebite obținute în dezvoltarea Tehnologiilor Informatice și de Comunicații cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la înfiinţarea ICI
 • Premiul secţiunii "Conceptul ştiintific" din cadrul "Bursei de idei" organizate de Ministerul Afacerilor Externe pentru pavilionul României la Expoziţia Mondială EXPO 2005, Aichi, Japonia.