Scurt istoric

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică - ICI București a fost înființat în anul 1970 și reprezintă cel mai important institut din domeniul cercetării, dezvoltării și inovării în tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) din România.

Încă de la înființare, ICI București a reprezentat o adevărată sursă de experți în domeniul informaticii, care prin studiile și cercetările realizate au contribuit la dezvoltarea acestui domeniu.

Institutul își desfășoară activitatea în baza Hotărârii de Guvern nr. 1621/2003, cu modificările și completările ulterioare, ca persoană juridică cu management economic și autonomie financiară, fiind în coordonarea Secretariatului General al Guvernului.

Activitatea principală a ICI București este reprezentată de realizarea proiectelor de cercetare - dezvoltare în domeniul TIC, suport pentru dezvoltarea societății informaționale.

Misiunea ICI București este aceea de a susține excelența în cercetare și inovare, pentru dezvoltarea economiei bazate pe cunoaștere în România și pentru o mai bună integrare în spațiul european și internațional de cercetare.

Istoric ICI

Din anul 2001, ICI București este certificat pentru sistemul de management al calității conform standardului ISO 9001: 2000, recertificat în perioada 2009 - 2017, conform standardului ISO 9001:2008 și după anul 2018 conform standardului ISO 9001:2015, pentru activități de cercetare – dezvoltare și transfer tehnologic în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor de date.

Din anul 2022, ICI București este certificat pentru sistemul de management al inovarii, în conformitate cu cerințele standardului SR 13572:2016 Sisteme de management al inovării (SMIn). Cerințe.

Numele Institutului a fost asociat de-a lungul timpului cu „realizări în premieră” în informatica românească:

 • dezvoltarea primei rețele naționale de calculatoare;
 • conectivitatea completă la Internet prin domenii „.ro” înregistrată la IANA;
 • prima bibliotecă digitală din România;
 • primul consorțiu românesc pentru dezvoltarea Grid;
 • primul limbaj orientat algebric și primul compilator pentru optimizare liniară;
 • primul site românesc Grid certificat și inclus în infrastructura europeană de profil EGEE;
 • primul proiect informatic în domeniul Cloud Computing pentru instituții publice din România;
 • primul Centru de Competențe în domeniul HPC din România;
 • primul centru specializat în domeniul Cyber Diplomacy;
 • primul curs european în domeniul Cyber Diplomacy sub egida European External Action Service (Comisia Europeană);
 • pionierat în domeniul dezvoltării și adopției tehnologiei Blockchain pentru aplicații pentru societate;
 • primul centru Cyber – influence (CIASC);
 • primul laborator de mobile digital forensic.