cariere_mae.jpg
ICI București

ICI București a dezvoltat platforma online cariera.mae.ro

În conformitate cu Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României, cu modificările și completările ulterioare, cu Hotărârea de Guvern nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 732/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru admiterea în Corpul diplomatic și consular al României (Regulamentul), publicat în Monitorul Oficial nr. 290/23.03.2021, Ministerul Afacerilor Externe anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea a 120 posturi diplomatice și consulare.

Calitatea de membru al Corpului diplomatic și consular al României poate fi dobândită ca urmare a promovării concursului de admitere de persoana care îndeplinește cumulativ, conform Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României, cu modificările și completările ulterioare, următoarele condiții: are dreptul să ocupe o funcție publică, conform prevederilor Constituției și legilor în vigoare; se bucură de toate drepturile politice şi civile prevăzute în Constituție și în legile în vigoare; nu face parte din partide politice; a urmat studii superioare de lungă durată la o instituție de învățământ superior din țară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de ministerul de resort în domeniul educației; cunoaște două sau mai multe limbi străine, dintre care una trebuie să fie limba engleză sau limba franceză; are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de act medical de specialitate; nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni; nu este incompatibilă cu dobândirea calității de membru al Corpului diplomatic și consular al României.

Ministerul Afacerilor Externe a organizat concursul de admitere în Corpul diplomatic și consular al României, prin intermediul platformei online https://cariera.mae.ro, dezvoltată de ICI București