parteneriat-ici-univ.jpeg
ICI București

ICI București a încheiat un protocol de cooperare cu Universitatea Româno-Americană

Astăzi, 28 iulie 2023, ICI București a primit vizita delegației Universității Româno-Americane, prilej cu care a fost încheiat protocolul de cooperare între cele două entități. Documentul a fost semnat de către domnul Dr. ing. Adrian Victor Vevera, directorul general al ICI București și de către domnul Prof. univ. dr. habil. Costel Negricea, rectorul universității, împreună cu domnul Conf. univ. dr. Alexandru Tăbușcă, decanul Facultății de Informatică Managerială din cadrul universității.

Cu acest prilej, au fost subliniate câteva aspecte ale viitoarelor colaborări între cele două entități. Directorul ICI București a menționat efectuarea de internship-uri ale studenților, care vor pregăti scena pentru o tranziție fără probleme de la viața academică la cea profesională. Totodată, sunt luate în considerare programe de pregătire menite să formeze competențe și să dezvolte aptitudini necesare în contextul digitalizării și amenințărilor cibernetice.

„Astăzi, am subliniat importanța stagiilor pentru studenți, oferind experiență în lumea reală și aplicare practică a cunoștințelor teoretice, pregătindu-i astfel pentru o carieră de succes. Mai mult decât atât, programele noastre de formare echipează participanții cu cele mai noi instrumente și tehnici pentru securitate cibernetică și nu numai. Subliniind o abordare proactivă, aceste programe permit participanților să diminueze riscurile și să valorifice oportunitățile care apar în zona digitală. Împreună cu Universitatea Româno-Americană, ne angajăm să promovăm o cultură a învățării continue și a inovației.” a declarat Adrian-Victor Vevera, directorul general al ICI București.

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI București reprezintă cel mai important institut de cercetare - dezvoltare şi inovare în domeniul Tehnologiilor Informației şi Comunicațiilor din România. Centrul de Pregătire și Formare Profesională Continuă din cadrul institutului are scopul de a promova inovația, de a asigura cadrul optim pentru dezvoltarea personală și profesională, prin formarea și perfecționarea de competențe specifice domeniului IT&C, competențe adaptate la cerințele unei piețe competitive.