Home / Anunţuri / ICI București – coordonator național pentru proiectul “Once-Only” Principle (TOOP)

ICI București – coordonator național pentru proiectul “Once-Only” Principle (TOOP)

Angrenarea administrațiilor publice pentru creșterea eficienței în piața unică digitală europeană

Reuniunea de lansare pentru proiectul “Once-Only” Principle (TOOP)

25-27 ianuarie 2017, Tallinn, Estonia

Comisia Europeană a lansat la 1 ianuarie 2017 proiectul intitulat „The Once-Only Principle – TOOP”. Acest proiect face parte din Planul de acțiune al Uniunii Europene privind guvernarea electronică 2016-2020 și va contribui la creșterea eficienței pieței unice digitale.

Proiectul va asigura că informațiile sunt furnizate către administrațiile publice, o singură dată, indiferent de țara de origine a companiei, prin urmare, eliminând sarcinile inutile pentru întreprinderile europene care sunt nevoite să prezinte în mod repetat aceleași date și documente. În conformitate cu principiul “Once Only” (“o singură dată”), organismele publice ar trebui să ia măsuri pentru a face schimb de date cu diverse instituții/autorități/organisme publice, cu respectarea normelor privind confidențialitatea și protecția datelor, atât la nivel național (trans-sectorial) și la nivel transfrontalier. Această stare de fapt necesită o soluție generică și scalabilă, pentru interconectarea diferitelor sisteme. Construirea de punți comune între aplicații de consum de date și surse de date, cum ar fi Registre de Comerț, fără a interfera cu infrastructurile naționale existente, necesită o arhitectură federalizată inovatoare la o scară transfrontalieră, colaborativă, pan-europeană. Dezvoltarea unei astfel de arhitecturi – pentru a conecta registrele și arhitecturi de e-Guvernare în diferite țări – este principalul obiectiv al proiectului TOOP. TOOP va lua în considerare cadrele legislative existente ale UE (EIRA, FEI), precum și reutilizarea componentelor IT comune (“Building Blocks”), dezvoltate de proiectul e-SENS și exploatate ca infrastructuri de servicii digitale (Digital Service Infrastructures) ale Connecting Europe Facility.

Proiectul TOOP va testa principiul “Once Only” (“o singură dată”) pentru întreprinderile care desfășoară activități transfrontaliere. Proiectul va pilota în diferite domenii:

(1) e-servicii transfrontaliere pentru mobilitatea afacerilor,

(2) actualizarea datelor companiilor conectate și

(3) certificater on-line navale pentru a conecta 60 de sisteme informatice din cel puțin 20 de țări. Piloții vor testa arhitectura federalizată și vor oferi, de asemenea, o valoare reală pentru administrațiile publice și mediul de afaceri prin accelerarea furnizării de servicii și înlesnirea procedeelor IMM-urilor de a opera cu ușurință în piața unică digitală.

TOOP are ca scop promovarea cooperării transfrontaliere între autorități și oferirea posibilității de control și de transparență în ceea ce privește operațiunile de afaceri la nivel transfrontalier.

TOOP are un buget de 8 milioane de euro, finanțat prin programul Orizont 2020 al Uniunii Europene.

Consorțiul este format din participanți din 21 de țări (AT, BE, BG, DE, DK, EE, FI, GR, IT, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

România este reprezentată în cadrul proiectului de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București – coordonator național și Oficiul Național al Registrului Comerțului – ONRC – partener.

Detalii de contact:

Coordonator TOOP: Robert Krimmer, robert.krimmer@ttu.ee

Presă: Katrin Weigend, Katrin.Weigend@bva.bund.de

RO: Monica Anghel: monica.anghel@ici.ro