Home / Planuri Sectoriale de Cercetare-Dezvoltare / Plan Sectorial MCSI 2018-2020 / Studiu comparativ asupra indicatorilor din SNADR, DESI și Eurostat și propunerea unui nou set de indicatori pentru monitorizarea nivelului de sofisticarea a societății informaționale în România, în vederea armonizării Manualului de Monitorizare și Evaluare al SNADR cu noii indicatori aferenți Strategiei Europene Piața Unică Digitală

Studiu comparativ asupra indicatorilor din SNADR, DESI și Eurostat și propunerea unui nou set de indicatori pentru monitorizarea nivelului de sofisticarea a societății informaționale în România, în vederea armonizării Manualului de Monitorizare și Evaluare al SNADR cu noii indicatori aferenți Strategiei Europene Piața Unică Digitală

Director proiect: Ing.  Eleonora Tudora – CS III

Autoritatea contractantă: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

Organizații partenere în proiect:

  • ICI București – coordonator
  • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Comunicații (INSCC) București

Perioada de derulare: 28.06.2018 – 30.11.2020

Obiective:

  • Elaborarea unui studiu comparativ asupra indicatorilor din SNADR, DESI și Eurostat;
  • Propunerea unui nou set de indicatori pentru monitorizarea nivelului de sofisticare a societății informaționale în România, în vederea armonizării Manualului de Monitorizare și Evaluare al SNADR cu noii indicatori aferenți Strategiei Europene Piața Unică Digitală.

Etape:

  1. Analiza Manualului de evaluare și monitorizare SNADR (29.11.2018)
  2. Analiza documențației setului de indicatori DESL. Analiza indicatorilor relevanți pentyru societatea informațională ai Eurostat (15.06.2019)
  3. Proiectarea unui set suplimentar nou de indicatori privind economia digitală în România (29.11.2019)
  4. Colectare și interpretare indicatori monitorizare și evaluare SNADR pe baza versiunii în viguare a manualului de M și E SNADR la data întocmirii raportului (29.11.2020)

Rezultate estimate:

  • Set de indicatori în vederea asigurării de servicii electronice de calitate și general accesibile.