Home / Planuri Sectoriale de Cercetare-Dezvoltare / Plan Sectorial MCSI 2017-2018 / Metode avansate de monitorizare și creștere a performanțelor în cariera de cercetare

Metode avansate de monitorizare și creștere a performanțelor în cariera de cercetare

Responsabil proiect ICI: dr.ec.  Alexandru Bolog – CS I

Autoritatea contractantă: Ministerul Cercetării și Inovării

Organizații partenere în proiect:

 • Universitatea Politehnica București – coordonator
 • INCD pentru Microtehnologii (IMT)
 • INCD pentru Mecatronică și Tehnica Masurării (INCDMTM)
 • INCD pentru pentru Textile si Pielarie (INCDTP)
 • Institutul Victor Babeș (IVB)
 • ICI București
 • Institutul de Cercetare și Proiectare Tehnologica pentru Construcții Mașini (ICTCM) SA

Perioada de derulare: 10.11.2017 – 10.12.2018

Obiective:

 • Elaborarea unui raport de analiză privind categoriile, rolul, impactul si gradul de influenţă a factorilor profesionali ce influenţează calitatea şi intensitatea muncii asupra creşterii performanţelor în ocupaţiile specifice din CDI;
 • Elaborarea unui raport de analiză și a unor studii de caz aprofundate privind factorii motivaţionali privind rolul și nivelul de influență al acestora în creșterea performanţelor și a gradului de satisfacţie în ocupaţiile specifice din CD;
 • Organizarea și desfășurarea de dezbateri naționale privind rezultatele obținute a documentelor elaborate.

Etape:

 1. Analiza politicilor și practicilor existente la nivelul UE privind determinarea intensității muncii, a gradului de satisfacție și a rolului stimulativ al factorilor mediului de lucru specifici ocupațiilor cu nivel înalt de calificare (08.12.2017);
 2. Analiza factorilor profesionali și motivaționali, ce influențează creșterea performanțelor și a gradului de satisfacție în ocupațiile din CDI (31.03.2018);
 3. Elaborarea unei metodologii inovative de monitorizare şi evaluare a performanţelor profesionale ale personalului CDI, bazată pe rezultatele analizei factorilor profesionali și motivaționali (30.06.2018);
 4. Formularea de recomandări privind politicile specifice și a unui proiect de strategie pentru gestionarea eficientă şi sustenabile a resursei umane din sectorul de CDI, de creştere a performanţei profesionale şi a gradului de satisfacţie în cariera de cercetare ştiinţifică (30.09.2018);
 5. Organizarea și desfășurarea unor dezbateri naționale privind rezultatele obținute și a documentelor elaborate (10.12.2018).

Rezultate estimate pentru ICI:

 • Raport de analiză privind categoriile, rolul, impactul si gradul de influenţă a factorilor profesionali ce influenţează calitatea şi intensitatea muncii asupra creşterii performanţelor în ocupaţiile specifice din CDI;
 • Raport de analiză privind factorii motivaţionali și studii de caz aprofundate privind rolul și nivelul de influență al acestora în creșterea performanţelor și a gradului de satisfacţie în ocupaţiile specifice din CDI;
 • Participare cu lucrări la dezbateri naționale privind rezultatele obținute  și documentele elaborate.