Home / Planuri Sectoriale de Cercetare-Dezvoltare / Plan Sectorial MCSI 2017-2018 / Strategie și metode pentru stimularea promovării rezultatelor activității de cercetare și noi instrumente pentru dezvoltarea pieței CDI

Strategie și metode pentru stimularea promovării rezultatelor activității de cercetare și noi instrumente pentru dezvoltarea pieței CDI

Responsabil proiect ICI: Prof.dr.ing.mat.  Adriana Alexandru – CS I

Autoritatea contractantă: Ministerul Cercetării și Inovării

Organizații partenere în proiect:

 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Comunicații (INSCC) București – coordonator
 • Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
 • ICI București
 • Centrul de Informare Tehnologică CIT-IRECSON
 • Institutul National pentru Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei (IFIN-HH)

Perioada de derulare: 09.12.2017- 10.12.2018

Obiective:

 • Analiza recomandărilor Comisiei Europene şi a bunelor practici privind elaborarea şi adoptarea Strategiilor de cercetare şi inovare în ţările membre UE şi metodele corespunzătoare pentru stimularea promovării rezultatelor activităţii de CDI;
 • Elaborarea unei propuneri preliminare de Strategie integrată şi multisectorială pentru stimularea promovării rezultatelor activităţii de CDI şi noi instrumente pentru susţinerea inovării în condiţiile specifice ale mediului economic şi social din România şi corespunzător tendinţelor de evoluţie a acestuia, ce va fi prezentată beneficiarului pentru recomandări;
 • Elaborarea variantei finale a Strategiei și identificarea unui set de metode interactive, participative şi colaborative, necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor Strategiei şi a unor instrumente informatice şi financiare pentru diseminarea şi valorificarea ofertei de rezultate ale cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice;
 • Definirea specificaţiilor tehnice şi elaborarea caietului de sarcini pentru realizarea şi exploatarea unui Sistem informatic colaborativ integrat, destinat colectării datelor, furnizării şi analizei datelor precum şi publicării de statistici relevante privind piaţa CDI, proiectarea bazei de date privind cererea şi oferta de rezultate CDI şi tehnologii rezultante;
 • Dezvoltarea, testarea şi validarea funcţionării Sistemului informatic, punerea în exploatare a acestuia folosind infrastructura informatică şi de comunicaţii a MCI, cu realizarea: a)unei baze de date cu informaţii reale şi actuale privind oferta şi cererea de rezultate şi tehnologii pe piaţa CDI în domeniile CD prioritare promovate prin Strategia Naţională CDI; b) unui sistem informatic colaborativ, destinat colectării, furnizării şi analizei datelor precum şi publicării de statistici relevante privind piaţa CDI; c) unui raport de testare şi validare funcţii system;
 • Organizarea de sesiuni ştiinţifice şi dezbateri la nivel naţional şi regional asupra documentelor rezultate, cu participarea unor instituţii reprezentative din domeniu.

Etape:

 1. Documentare și elaborare Strategia integrată și multi sectorială – varianta preliminară (08.12.2017);
 2. Elaborarea variantei finale a Strategiei și a unui set de metode intereactive, participative și colaborative, necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor Strategiei și instrumente informatice și financiare utilizabile pentru diseminarea și valorificarea ofertei de rezultate ale cercetării științifice și dezvoltării tehnologice (30.05.2018);
 3. Proiectarea și dezvoltarea bazelor de date și a sistemului informatic și Punerea în exploatare a sistemului informatic (10.12.2018).

Rezultate estimate:

 • Sistem informatic colaborativ integrat, care să asigure servicii de colectarea datelor, furnizarea şi analiza datelor precum şi publicarea de statistici relevante privind piaţa CDI;
 • Raport: “Analiza recomandărilor Comisiei Europene şi a bunelor practici privind elaborarea şi adoptarea Strategiile de cercetare inovare în ţările membre UE şi metodele corespunzătoare pentru stimularea promovării rezultatelor activităţii de CDI”;
 • Studiu: ”Strategia integrată şi multisectorială pentru stimularea promovării rezultatelor activităţii de CDI şi noi instrumente pentru susţinerea inovării în condiţiile specifice ale mediului economic şi social din România şi corespunzător tendinţelor de evoluţie a acestuia” – varianta preliminară;
 • Studiu: ”Strategia integrată şi multisectorială pentru stimularea promovării rezultatelor activităţii de CDI şi noi instrumente pentru susţinerea inovării în condiţiile specifice ale mediului economic şi social din România şi corespunzător tendinţelor de evoluţie a acestuia” – varianta finală;
 • Studiu: “Metode interactive, participative şi colaborative, necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor Strategiei şi instrumente informatice şi financiare utilizabile pentru diseminarea şi valorificarea ofertei de rezultate ale cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice”;
 • Raport privind proiectarea bazelor de date cu oferta şi cererea de tehnologie şi relaţionarea acestora cu alte baze de date existente la nivel CDI;
 • Raport statistic privind piaţa CDI în anul 2018 generat de sistemul informatic dezvoltat pe baza datelor stocate în baza de date;
 • Raport privind dezbaterile organizate la nivel naţional şi regional.