Home / Planuri Sectoriale de Cercetare-Dezvoltare / Plan Sectorial MCSI 2018-2020 / Studiu privind modalitatea de dezvoltare a capabilităților naționale în domeniul securității cibernetice

Studiu privind modalitatea de dezvoltare a capabilităților naționale în domeniul securității cibernetice

Director proiect: Dr.  Carmen Cîrnu  –  CS II

Autoritatea contractantă: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

Perioada de derulare: 28.06.2018 – 30.11.2020

Obiective:

 • Analiza contextului european în domeniul securității cibernetice;
 • Analiza contextului național în domeniul securității cibernetice;
 • Analiza factorilor relevanți cu privire la capabilitățile naționale în domeniul securității cibernetice;
 • Aplicarea metodologiei și identificarea nevoilor și/sau posibilităților de dezvoltare a capabilităților naționale;
 • Identificarea unor posibile surse de finanțare a căror atragere să permită implementarea măsurilor identificate în vederea dezvoltării capabilităților naționale în securitate cibernetică;
 • Analiza modului în care măsurile de dezvoltare a capabilităților naționale identificate pot fi încorporate în acte normative în vigoare și/sau propuse, strategii, politici etc.

Etape:

 1. Studiu privind contextul european în domeniul securității cibernetice (29.11.2018)
 2. Studiu privind contextul național în domeniul securității cibernetice și factori care reflectă capabilitățile naționale în domeniu (29.11.2019)
 3. Realizarea unui studiu cu aplicarea metodologiei propuse și care conduce la identificarea posibilităților de dezvoltare ulterioară a capabilităților naționale, a posibilelor surse de finanțare și a măsurilor de dezvoltare a capabilităților naționale încorporabile în acte normative, strategii și politici (27.11.2020)

Rezultate estimate:

 • Contribuții teoretice privind contextul european în domeniul securității cibernetice;
 • Contribuții teoretice privind modalitățile de dezvoltare a capabilităților naționale în domeniul securității cibernetice;
 • Elaborarea unui set de potențiali factori relevanți care reflectă capabilitățile naționale;
 • Creșterea prestigiului cercetării românești prin activități de diseminare în jurnale științifice indexate în baze de date internaționale si/sau conferințe.