Home / Program Naţional de Cercetare / Proiecte PNCDI II / Prelungirea vieții active pentru o îmbătrânire independentă și sănătoasă

Prelungirea vieții active pentru o îmbătrânire independentă și sănătoasă

Responsabil de proiect ICI: ing. Marilena IANCULESCU

Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în cadrul Programului Naţional de Cercetare – Dezvoltare – Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă(2014-1016), Domeniul 9 – Cercetare socio-economică  şi umanistă, finanţat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării.

Organizaţiile partenere în proiect:

 • Spitalul Clinic de boli infecţioase  şi tropicale “Prof.dr. VICTOR BABEŞ” – Coordonator;
 • Universitatea de Medicină  şi Farmacie “Carol Davila” – Partener 1;
 • Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie “Ana Aslan”- Partener 2;
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică- ICI Bucureşti – Partener 3;
 • SIVECO România SA – Partener 4.

Perioada de parteneriat în cadrul proiectului:  iulie 2014 – decembrie 2016

Echipa de cercetare ICI: ing. Marilena Ianculescu, prof. dr. ing. mat. Adriana Alexandru, dr. ing. Gabriel Neagu, dr. ing. Vladimir Florian, dr. ing. Alexandru Stanciu, ing. Eleonora Tudora, ing. Ovidiu Bica, progr. aj. Pr. Marilena Piperea

Obiective:

Principalele obiective constau în:

 • definirea a noi metode de promovare la nivel personal şi al sistemului de sănătate a unei vieţi active, independente pentru persoanele care îmbătrânesc;
 • elaborarea unui cadru pentru sprijinirea persoanelor care îmbătrânesc care să le permită îmbunătăţirea abilităţilor de care au nevoie pentru a face faţă schimbărilor legate de vârstă şi să rămână active şi independente în societate;
 • sprijinirea promovării cercetărilor specifice domeniului anti-îmbătrânire, gerontologiei  şi geriatriei, a formării  şi educării îngrijitorilor specialişti ce lucrează cu vârstnicii;
 • promovarea inovării europene prin consolidarea relaţiilor dintre acţiunile de profilaxie a îmbătrânirii cu tehnicile IT inovatoare pentru schimbul de bune practici la nivel social.

Descriere şi stadiu:

Etapele de execuţie ale proiectului sunt:

 1. Stabilirea cadrului conceptual pentru analiza şi evaluarea unei îmbătrâniri active. Elaborare model arhitectural pentru platforma integratăde servicii online (2014);
 2. Stabilirea de strategii sociale, terapeutice şi practici de autoevaluare. Crearea modelelor experimentale ale modulelor “Centru pentru o îmbătrânire activă” şi “Materiale de instruire cu o tematică largă pentru specialiştii care se ocupă de persoanele care îmbătrânesc” (2015);
 3. Elaborarea unui protocol de modulare a stării de sănătate pentru persoanele care îmbătrânesc. Crearea modelului experimental almodulului “Un toolkit pentru susţinerea cercetărilor medicale direcţionate către o îmbătrânire activă şi sănătoasă” (2016);
 4. Integrarea modulelor şi experimentarea modulului funcţional al platformei integrate de servicii online (2016).

În cadrul etapei 1 „Stabilirea cadrului conceptual pentru analiza şi evaluarea unei îmbătrâniri active. Elaborare model arhitectural pentru platforma integrată de servicii online” au fost realizate:

 • studii privind analiza şi evaluarea fenomenelor de îmbătrânire, factori implicaţi, măsuri de profilaxie;
 • studii privind rolul stilului de viaţă, a factorilor biomedicali şi socio-economici în realizarea unei îmbătrâniri sănătoase şi active;
 • specificaţiile funcţionale  şi tehnice ale platformei integrate ProActive Ageing;
 • documentaţia pentru arhitectura de ansamblu a platformei integrate;
 • modelul arhitectural de ansamblu;
 • website-ul de prezentare a proiectului.

Rezultate:

Activitatea partenerului ICI Bucureşti  s-a concretizat în:

 • elaborarea unui studiu privind dezvoltarea unei platforme integrate de servicii online dedicate îmbătrânirii active;
 • definirea cerinţelor utilizator, funcţionale  şi de comunicare pentru platforma ProActice Ageing;
 • proiectarea modelulului arhitectural al platformei integrate de servicii online ProActive Ageing;
 • definirea modelului componentelor de gestiune şi stocare a datelor;
 • implementarea website-ului proiectului;
 • elaborarea unui raport decercetare „Proiectarea arhitecturii generale a platformei integrate de servicii online  şi realizarea website-ului proiectului”.

Pe baza specificaţiilor definite, a analizei de sistem şi a modelului arhitectural, în etapa următoare se va realiza proiectarea  şi realizarea preliminară a modelelor experimentale a două module din cadrul platformei integrate.