Home / Nucleu Cognotic / Sistem online de e-participare pentru inițiative de proiecte smart city – PN 16 09 06 03

Sistem online de e-participare pentru inițiative de proiecte smart city – PN 16 09 06 03

Responsabil proiect: Ing. ec. Antonio-Marcel Cohal, CS

Faza 1: Studiu privind gradul de implicare activa a cetatenilor la procesul de dezvoltare a proiectelor specifice smart city. Analiza cerintelor si proiectarea sistemului de eparticipare.
Dezvoltarea unui sistem online pentru sprijinirea procesului decizional si al initiativei cetatenesti in proiectele smart city. Optimizarea sistemului si pentru dispozitive mobile.

Termen de predare: 18.12.2017

Rezultate:

 • Raport de cercetare care prezintă:
  – cerințele funcționale, non-funcționale, specifice domeniului problemei și cele de sistem ale sistemului online pentru sprijinirea procesului decizional și al inițiativei cetățenesti în proiectele smart city;
  – proiectul sistemului: arhitectura software a sistemului, tehnologiile utilizate în dezvoltarea acestui, tipuri de date, gestionarea informațiilor, clase de utilizatori și roluri și fluxuri de lucru;
  – componentele realizate: modul de autentificare a utilizatorilor, încărcarea și gestionarea informațiilor din baza de date, optimizatarea platformei pentru accesul de pe dispozitive mobile.
 • Platforma on-line de e-participare.

 

Faza 2:  Sistem automat pentru testarea centrata pe utilizator a comportamentului sistemului la nivelul interfeței utilizator.

Termen de predare: 18.12.2017

Rezultate:

 • Raport de cercetare care prezintă:
  – analiza și proiectarea sistemului de testare automată;
  – tehnologiile folosite la sistemul de testare (suita Selenium IDE, Python, Jenkins);
  – arhitectura sistemului.