Home / Nucleu Cognotic / Sistem de asigurare a siguranței alimentare (bazat pe RFID) aferent unui eco-sistem digital de afaceri – PN 16 09 07 02

Sistem de asigurare a siguranței alimentare (bazat pe RFID) aferent unui eco-sistem digital de afaceri – PN 16 09 07 02

Responsabil proiect: Ing. Eleonora Tudora, CS III

Faza 1: Realizarea unui studiu asupra stadiului actual şi a tendinţelor de cercetare, dezvoltare, inovare în domeniul Ecosistemelor Digitale de Afaceri.
Realizarea unui studiu asupra trasabilității alimentare. Principii, metode și soluții de urmărire-depistare în cadrul trasabilităţii.

Termen de predare: 09.12.2016

Rezultate:

 • Studiu privind stadiul actual și tendinţele de cercetare, dezvoltare, inovare în domeniul Ecosistemelor Digitale de Afaceri: aspecte generale, caracteristici, principii și arhitecturi ale Ecosistemului Digital de Afaceri, tehnologii inteligente utilizate în dezvoltarea ecosistemelor digitale, modele de Ecosisteme Digitale de Afaceri în agricultură și tendințe de cercetare, dezvoltare, inovare în domeniul Ecosistemelor Digitale de Afaceri.
 • Studiu privind trasabilitatea alimentară: aspecte generale privind trasabilitatea, principii de bază pentru procesele de afaceri din sectorul agroalimentar, siguranța alimentară, managementul de calitate pentru asigurarea trasabilității, definirea principiilor de trasabilitate alimentară și evidenţierea avantajelor şi beneficiilor care decurg din implementarea trasabilității și soluții de urmărire-depistare în cadrul trasabilității.

 

Faza 2: Propunerea unui cadru de dezvoltare pentru un sistem de trasabilitate a produselor în sectorul agroalimentar.
Proiectarea bazei de date accesibile web a sistemului de trasabilitate a produselor in sectorul agro-alimentar.

Termen de predare: 08.12.2017

Rezultate:

 • Raport de cercetare care include:
  – informații despre cadrul de lucru al Ecosistemelor Digitale de Afaceri (EDA), integrarea Internet of Things (IoT) în EDA, cadrul de integrare al componentelor unui EDA, descrierea entităților și relațiilor din cadrul sistemului digital de afaceri și modelarea proceselor de afaceri din cadrul EDA;
  – cadru generic de dezvoltare a sistemelor de trasabilitate a produselor în agricultură cuprinzând informații despre folosirea tehnologiei RFID în managementul lanţului de aprovizionare, tranzacţii RFID, clasificarea sistemelor de trasabilitate a produselor în agricultură și structura unui sistem bazat pe EPCglobal Architecture Framework şi pe tehnologiile RFID;
  – proiectarea bazei de date accesibile web a sistemului de trasabilitate a produselor in sectorul agro-alimentar prezintă pe de o parte fluxul informațional pe traseul producător, distribuitor şi comercianți care conţine principalii paşi în asigurarea trasabilităţii, noţiuni de bază pentru definirea modelului de date iniţial, descrierea bazei de date a sistemului de trasabilitate și nivelul de acces la date.
 • Lucrări/comunicări ştiinţifice publicate la manifestări ştiinţifice internaționale cu proceedings ISI: 1.

 

Faza 3: Model conceptual al sistemului de trasabilitate a produselor în sectorul agro-alimentar (proiectare arhitectură).

Termen de predare: 08.12.2017

Rezultate:

 • Raport de cercetare care include:
  – proiectarea arhitecturii sistemului de trasabilitate a produselor în sectorul agroalimentar cuprinzând informații despre considerente de implementare ale unui sistem de trasabilitate a produselor în agricultură, componentele sistemului de trasabilitate a produselor în sectorul agroalimentar, elemente de proiectare ale unui sistem de trasabilitate a produselor în agricultură (funcționalități ale sistemului de trasabilitate, metoda de proiectare a sistemelor de trasabilitate și instrumente folosite în trasabilitate), modelarea componentelor unui sistem de trasabilitate a produselor în sectorul agroalimentar, utilizarea tehnologiei RFID în trasabilitate (cadrul arhitectural EPCglobal) și arhitectura unui lanţ de distribuţie
  – elaborarea bazei de date și proceduri de acces la date cuprinzând informații despre structura bazei de date a sistemului și proceduri pentru accesul la date.
 • Lucrări/comunicări ştiinţifice publicate la manifestări ştiinţifice internaționale cu proceedings ISI: 1.