Home / Nucleu Cognotic / Diversificarea conţinutului informaţional şi a serviciilor oferite de Sistemul Bibliotecii Naţionale de Programe (BNP) – PN 16 09 08 01

Diversificarea conţinutului informaţional şi a serviciilor oferite de Sistemul Bibliotecii Naţionale de Programe (BNP) – PN 16 09 08 01

Responsabil proiect: Dr. ing. Lidia Băjenaru, AP I

Faza 1: Identificarea unor categorii suplimentare de conținut și de funcționalități necesare furnizării de servicii noi oferite de BNP reproiectarea sistemului BNP.

Termen de predare: 09.12.2016

Rezultate:

  • Raport de cercetare privind identificarea unor categorii suplimentare de conţinut şi de funcţionalităţi necesare furnizării de servicii noi oferite de BNP, precum şi reproiectarea sistemului BNP, care cuprinde 5 capitole principale, un capitol de concluzii, unul care include abrevierile, un capitol cu bibliografia şi referinţele utilizate pentru elaborarea lucrării, precum şi 2 anexe;
  • Lucrări publicate în alte publicaţii relevante: 1 articol;
  • Comunicări ştiinţifice: 1.

 

Faza 2: Realizarea și testarea sistemului BNP îmbunătățit cu noi categorii de informații și servicii avansate.

Termen de predare: 15.06.2017

Rezultate:

  • Raport de cercetare privind realizarea şi testarea sistemului BNP îmbunătăţit cu noi categorii de informaţii şi servicii avansate, care cuprinde 8 capitole principale, un capitol de concluzii, unul care include abrevierile, un capitol cu bibliografia şi referinţele utilizate pentru elaborarea lucrării, precum şi două anexe;
  • Sistemul BNP îmbunătăţit cu noi categorii de informaţii şi servicii de evaluare a calităţii produselor software;
  • Lucrări publicate în alte publicaţii relevante:

            – 2 articole;
            – 1 lucrare ştiinţifică publicată în proceedings;

  • Prezentări ştiinţifice: 1.