Home / Program Naţional de Cercetare / Proiecte PNCDI III / Sistem Integrat și Validat Clinic pentru Asistarea Medicală și Îmbunătățirea Stilului de Viață în cazul Persoanelor Vârstnice: extensii suport pentru legături umane – vINCI

Sistem Integrat și Validat Clinic pentru Asistarea Medicală și Îmbunătățirea Stilului de Viață în cazul Persoanelor Vârstnice: extensii suport pentru legături umane – vINCI

Director proiect: Prof.dr.ing. Ciprian DOBRE – CS I

Responsabil partener ICI București: dr.ing. Lidia BĂJENARU – AP I

Autoritatea contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățămantului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Organizații partenere în proiect:

 • ICI București – coordonator international și național
 • Marche Polytechnic University – Italia
 • University of Nicosia Research Foundation – Cipru
 • National Institute of Telecommunications – Polonia
 • Connected Medical Devices – Romania
 • Automa Srl – Italia
 • Salvatelli Srl – Italia
 • National Institute of Gerontology and Geriatrics “Ana Aslan”- Romania
 • Orange Polska S.A.- Polonia
 • Comtrade Digital Services – Slovenia

Perioada de derulare: 01.06.2018-31.05.2021

Obiective:

 • Platformă tehnologică integrată, prin care persoana în vârstă este monitorizată în mod discret prin intermediul unor seturi de tehnologii extensibile, înregistrările personale fiind stocate în siguranță (prin tehnici de asigurare a confidențialității) și analizate în vederea extragerii de informații ce vor fi livrate îngrijitorilor  în vederea detectării precoce a simptomelor legate de deficiențele asociate vârstei înaintate și pentru declanșarea alertelor legate de posibilele incidente;
 • Validarea clinică și de teren (TRL 6 și mai sus) a ecosistemului integrat vINCI, conceput pentru a pune persoana în vârstă în contact, oriunde și oricând, cu îngrijitorii și familia.

Rezultate estimate:

 • O platforma tehnologică integrată ce va oferi un cadru complet pentru monitorizarea mai multor factori care afectează calitatea vieții, inclusiv condițiile fizice și viața socială. Datele colectate de platformă vor fi utilizate pentru validarea și corectarea intervențiilor asupra calității vieții, fără nicio intruziune vizibilă majoră în viața utilizatorilor, pe baza cerințelor, nivelului de educație și înțelegere a informațiilor și nevoilor individuale;
 • Obținerea unei cunoașteri mai aprofundate a relației dintre persoana vârstnică și furnizorul formal și informal de îngrijire, pentru a permite elaborarea unor reguli adecvate schimbului de date prin rețeaua vINCI, pentru a sprijini kiturile și tehnologia potrivită pentru a fi utilizate ca înlocuitor și furnizor de îngrijiri medicale adecvate la costuri mai mici;
 • Comunicări ştiinţifice şi lucrări publicate în reviste de specialitate și în volume de conferințe naționale și internaționale.