Home / Program Naţional de Cercetare / Proiecte PNCDI III / Tehnologii spaţiale în managementul dezastrelor şi crizelor majore, manifestate la nivel local, naţional şi regional (SPERO)

Tehnologii spaţiale în managementul dezastrelor şi crizelor majore, manifestate la nivel local, naţional şi regional (SPERO)

Director proiect: Prof.dr.ing. Florin POP

Autoritatea contractantă:

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățămantului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Organizații partenere în proiect:

 • ICI București – coordonator
 • Universitatea Politehnica Bucureşti
 • SC UTI GRUP SA
 • Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare
 • TERRASIGNA S.R.L.
 • Institutul de Ştiinţe Spaţiale – filiala INFLPR
 • Institutul Astronomic al Academiei Romane
 • Academia Tehnică Militară

Perioada de derulare:  04.04.2017  – 31.03.2020

Obiective:

Obiectiv general:

Dezvoltarea de modele, tehnici și tehnologii hardware și software pentru preluarea, integrarea, prelucrarea și interpretarea în timp real a imaginilor și informațiilor satelitare, pentru elaborarea de produse informaționale complexe, relevante pentru structurile cu atribuții în prevenirea crizelor majore și intervenția la dezastre, componente ale unui sistem integrat de management al situațiilor de urgență, dedicat beneficiarului proiectului – Agenția Spațială Română.

Obiective specifice:

 • Dezvoltarea unui sistem informaţional (hardware şi software) integrat de gestionare a informaţiilor/datelor şi management al situaţiilor de urgenţă, inclusiv generarea şi gestionarea de alerte, dedicat structurilor cu atribuţii în prevenirea crizelor majore şi intervenţii la dezastre;
 • Dezvoltarea în cadrul sistemului a unor instrumente suport pentru implementarea tehnicilor FAST MAPPING, în vederea generării în timp util a hărţilor de risc, a evaluării pagubelor pentru diverse tipologii de riscuri;
 • Dezvoltarea unor instrumente de înregistrare în sistemul propus, vizualizare, prelucrare şi raportare a evenimentelor, actuale şi istorice, pentru a forma o bază de date de referinţă;
 • Preluarea şi procesarea în cadrul sistemului a informaţiilor din diverse surse de date (ex.: aeriene, satelitare, spaţiale, in-situ, fotograme aeriene şi terestre, date din reţele sociale etc.) specific diferitelor tipuri de dezastre, inclusiv digitizarea de imagini istorice;
 • Preluarea şi procesarea în cadrul sistemului a informaţiilor de la sisteme europene de management al datelor satelitare, produselor şi serviciilor generate prin Copernicus (date satelitare via DHUS, Scihub, Land Monitoring Service, Emergency Management Service, Atmospheric Monitoring Service, Maritime Environment Monitoring Service, Climate Change Service, Security Service, DIAS);
 • Preluarea şi procesarea în cadrul sistemului a datelor de la sisteme de prevenţie şi management al situaţiilor de urgenţă gestionate de autorităţi publice, precum şi din diverse baze de date getionate de alte organizaţii (ex.: hărţi de risc din RO-RISK, date păduri de la ICAS, date cutremure de la INFP etc.);
 • Dezvoltarea în cadrul sistemului a unor instrumente inovative de arhivare, căutare, vizualizare şi procesare a datelor satelitare, utilizând metadatele aferente, precum şi punerea acestora la dispoziţia utilizatorilor finali pe baza de drepturilor de acces definite;
 • Dezvoltarea unor servicii inovative de analiză, evaluare şi monitorizare a unor situaţii de urgenţă, criză şi dezastre naturale, (ex.: inundaţii, secetă, alunecări de teren, cutremure, securitate, evenimente spaţiale, căutare şi salvare, fenomene meteo extreme, etc.), ale căror produse finite vor fi livrate de către partenerii proiectului prin intermediul arhitecturii de tip DIAS a sistemului propus;
 • Dezvoltarea unor instrumente de gestionare şi integrare în sistem, a alertelor de tip „Căutare şi salvare” provenite de la constelaţia de sateliţi Galileo prin intermediul Centrelor de Control ale Misiunii;
 • Dezvoltarea unei componente de observaţii in-situ, bazată pe sisteme aeriene fără pilot (UAS) dotate cu camere optice/video în vizibil şi termal, pentru furnizarea de informaţii în timp real din zone calamitate;
 • Dezvoltarea unei componente de guvernanţă/gestionare inteligentă a diverselor cereri de utilizare a sistemului, a datelor şi serviciilor oferite de acesta, în general sau la apariţia unei situaţii de urgenţă, precum şi a fluxurilor de informaţii interne şi externe.

Etape:

 1. Analiza infrastructurii, datelor si serviciilor existente ce se doresc a fi integrate in sistemul propus. Proiectare module si sistem integrat (31.12.2017);
 2. Dezvoltarea sistemului (31.12.2018);
 3. Interconectarea la surse de date. Instalarea platformei si testarea sistemului la beneficiar. Demonstrarea funcționalității și diseminarea rezultatelor (31.12.2019);
 4. Recomandări privind asigurarea sustenabilității și evoluția viitoare a sistemului (31.03.2020).

 Rezultate estimate:

 • Platforma/sistem informațional (HW și SW) integrat pentru observații satelitare, in-situ și produsele derivate pentru managementul dezastrelor, gestionata de ROSA și accesibila organizațiilor legal mandatate;
 • „Mirroring” date satelitare Copernicus și posibilitati de cautare și accesare avansate, organizatiile de tip CDI beneficiind de sprijin direct privind asigurarea și usurinta accesului la date satelitare;
 • Instrument de inregistrare în sistemul propus, vizualizare, prelucrare și raportare a evenimentelor/dezastrelor, actuale și istorice, pentru a forma o baza de date de referinta a situatiilor de criza/dezastre;
 • Servicii inovative de analiza, evaluare și monitorizare a unor situatii de urgenta/dezastre naturale, (ex: inundatii, seceta, alunecari de teren, cutremure, securitate, evenimente spatiale, cautare și salvare, fenomene meteo extreme, etc.), livrate de catre partenerii proiectului prin intermediul arhitecturii de tip DIAS a sistemului propus;
 • Instrumente de gestionare și integrare în sistem, a alertelor de tip „Cautare și salvare” Galileo;
 • Componenta de observatii in-situ, bazat pe sisteme aeriene fara pilot (UAS) dotate cu camere optice/video în vizibil și termal, pentru furnizarea de informatii în timp real din zone calamitate;
 • Model de guvernanta (coordonare, roluri, responsabilitati) a sistemului;
 • Recomandari privind asigurarea sustenabilităţii şi evoluţia viitoare a sistemului propus.