Home / Program Naţional de Cercetare / Proiecte PNCDI III / Sistem informatic integrat pentru managementul activităților

Sistem informatic integrat pentru managementul activităților

Director proiect: Conf.dr.ing. Meda UDROIU

Autoritatea contractantă:

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățămantului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Organizații partenere in proiect:

 • ICI București – coordonator
 • Universitatea Națională de Apărare ”Carol I”
 • Universitatea Politehnica București
 • SC Safetech Innovations SRL
 • GREENSOFT SRL

Perioada de derulare:  02.04.2018  – 31.03.2021

Obiective:

 • Analiza mediului privind implementarea SIIMA (Sistem Informatic Integrat pentru Managementul Activităților);
 • Proiectarea și implementarea SIIMA

Etape:

 1. Cercetarea și analiza cadrului teoretic și practic privind proiectarea dezvoltarea și implementarea unui SSI la nivelul autorităților publice și a instituțiilor din cadrul SNAOPSN (24.12.2018)
 2. Realizarea modelului conceptual al SSI. Specificațiile arhitectura și modelul Sistemului Informatic Integrat  pentru managementul activităților, resurselor și informațiilor instituției publice (SII) . Dezvoltare Software a modelului conceptual – modelul software al SII (31.12.2019)
 3. Validarea și evaluarea operațională a modelului software și SII. Definirea versiunii finale a SII (31.12.2020)
 4. Finalizarea proiectului (31.03.2021)

 Rezultate estimate:

 • Studii privind specificatiile SIIMA
 • Versiune beta SIIMA
 • Prototip certificat SIIMA.