Home / Program Naţional de Cercetare / Proiecte PNCDI III / Lib2Life-Revitalizarea bibliotecilor și a patrimoniului cultural prin tehnologii avansate

Lib2Life-Revitalizarea bibliotecilor și a patrimoniului cultural prin tehnologii avansate

Responsabil proiect: Dr.cib.ec.mat. Gabriela FLORESCU – CS I

Autoritatea contractantă:

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățămantului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Organizații partenere în proiect:

 • Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I” – coordonator
 • Biblioteca Centrală Universitară ”Mihai Eminescu”
 • Biblioteca Centrală Universitară ”Lucian Blaga”
 • Biblioteca Centrală Universitară ”Eugen Todoran”
 • Universitatea Politehnica din București
 • ICI București

Perioada de derulare: 02.04.2018 – 30.11.2020

Obiective:

 • Soluţii noi de conservare a patrimoniului cultural;
 • Promovarea patrimoniului prin metode şi tehnologii de ultimă generaţie;
 • Sporirea accesului la resursele info-documentare;
 • Îmbunătăţirea serviciilor de bibliotecă;
 • Transferul de cunoaştere şi tehnologie către societate.

Etape:

 1. Studiu actualizat al domeniului. Analiza cerintelor, Evaluare date. Proiectare arhitecturală (31.12.2018)
 2. Implementarea și testarea prototipurilor inițiale (31.12.2019)
 3. Implementarea testarea și pilotarea prototipurilor finale (30.11.2020)

 Rezultate estimate:

 • Analiza documentelor vechi prin tehnici avansate nedistructive;
 • eLibrary Builder – analiza şi extragerea de informaţii din documente scanate, conversie către documente electronice;
 • Serviciul de Smart Search;
 • Cyber-Physical Library : reconstructii 3D imersive şi interactive ale bibliotecilor şi adnotări digitale socio-colaborative pentru cărţile fizice.