Home / Program Naţional de Cercetare / Proiecte PNCDI III / Prezervarea și valorificarea patrimoniului literar românesc folosind soluții digitale inteligente pentru extragerea și sistematizarea de cunoștințe

Prezervarea și valorificarea patrimoniului literar românesc folosind soluții digitale inteligente pentru extragerea și sistematizarea de cunoștințe

Responsabil proiect: Dr.ing. Lidia BĂJENARU – AP I

Autoritatea contractantă:

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățămantului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Organizații partenere în proiect:

 • Institutul de Istorie și Teorie Literară G. CĂLINESCU – coordonator
 • Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu
 • ICI București
 • Universitatea Politehnica București

Perioada de derulare:  15.03.2018 – 31.12.2020

Obiective:

 • Dezvoltarea Platformei software integrate – INTELLIT, suport pentru Biblioteca virtuală a literaturii române – BVLR, care va permite accesul la opere literare existente şi realizate pe perioada proiectului;
 • Servicii de căutare semantică avansată.

Etape:

 1. Elaborarea cadrului teoretic și metodologic al proiectului și explorarea preliminară a corpusurilor (31.12.2018)
 2. Realizarea platformei INTELLIT – fază inițială (31.12.2019)
 3. Realizarea platformei INTELLIT – fază finală (31.12.2020)

 Rezultate estimate:

 • Platforma software integrată (INTELLIT);
 • Biblioteca virtuală a literaturii române (BVLR);
 • Depozit de date şi servicii Web de colectare şi acces;
 • Comunicări ştiinţifice şi lucrări publicate în reviste de specialitate;
 • Locuri de muncă în cercetare susţinute prin program (ENI) – 1.