Home / Program Naţional de Cercetare / Proiecte PNCDI III / Platformă pluridisciplinară complexă de cercetare integrativă și sistematică a identităților și patrimoniului cultural tangibil și non-tangibil din România

Platformă pluridisciplinară complexă de cercetare integrativă și sistematică a identităților și patrimoniului cultural tangibil și non-tangibil din România

Responsabil proiect: Dr.cib.ec.mat. Gabriela FLORESCU – CS I

Autoritatea contractantă:

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățămantului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Organizații partenere în proiect:

 • Universitatea București – coordonator
 • Institutul de Arheologie ”Vasile Pîrvan”
 • INCD pentru Fizica și Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei”
 • Universitatea Ioan Cuza din Iași
 • Universitatea de Vest Timișoara
 • ICD pentru Fizica Materialelor București
 • ICI București
 • Universitatea ”Ovidius” Constanța
 • Universitatea din Oradea

Perioada de derulare:  29.03.2018 – 31.08.2020

Obiective:

 • Realizarea unei platforme inter, pluri, multi și transdisciplinare complexe de cercetare integrativă și sistemică a identităților și patrimoniului cultural din România din domeniile: istorie, arheologie, conservare, restaurare, arheometrie, filozofie, patrimoniu.

Etape:

 1. Definirea tehnologiei și a sistemului de înregistrare a tuturor tipurilor de informații (31.12.2018)
 2. Digitizarea unei reviste de filozofie românească (31.12.2019)
 3. Finalizarea platformei digitale tip Hub RO Cultural Heritage (31.08.2020)

 Rezultate estimate:

 • Platforma digitala Hub-RO Cultural Heritage and Identities;
 • Digitizarea revistei de filozofie.