Home / Nucleu Cognotic / Extinderea serviciilor furnizate de Platforma on-line pentru evaluarea Literaturii Tehnico-Ştiinţifice – PN 16 09 08 02

Extinderea serviciilor furnizate de Platforma on-line pentru evaluarea Literaturii Tehnico-Ştiinţifice – PN 16 09 08 02

Responsabil proiect: Drd. ing. Ionuț Petre, CS III

Faza 1: Analiza cerințelor pentru optimizarea și extinderea platformei. Proiectarea de noi servicii si soluții de optimizare a celor existente.

Termen de predare: 09.12.2016

Rezultate:

 • Proiectarea şi realizarea de noi servicii care să completeze paleta de funcţionalităţi oferite utilizatorilor de către platformă;
 • Identificarea cerințelor – de utilizator, software, hardware, calitate în utilizare și utilizabilitate;
 • Proiectarea arhitecturii de tip Middleware;
 • Proiectarea noii game de servicii oferite de platformă;
 • Securitatea informațiilor din cadrul platformei;
 • Noi funcționalități ale platformei de evaluare.
 • Lucrări publicate în alte publicaţii relevante: 1

 

Faza 2: Dezvoltarea noilor servicii și optimizarea serviciilor curente pentru extinderea Platformei on-line de evaluare. Optimizarea interfeței pentru dispozitive mobile.

Termen de predare: 08.12.2017

Rezultate:

 • Raport de cercetare:
  – introducere în domeniu;
  – descrierea metodelor şi modelelor utilizate la dezvoltarea componentelor platformei;
  – descrierea tehnologiilor utilizate în cadrul cercetărilor asumate în proiect;
  – analiză privind realizarea de software utilizând conceptele MVC – Model-View-Controller;
  – prezentarea arhitecturii de tip REST-Middleware.

 

Faza 3: Dezvoltarea unui sistem automat de testare pentru asigurarea fiabilității sistemului de evaluare.

Termen de predare: 08.12.2017

Rezultate:

 • Raport de cercetare privind realizarea unui sistem automat de testare a platformei online pentru asigurarea fiabilității sistemului de evaluare:
  – introducere în domeniu,
  – descrierea metodele şi modelele utilizate în dezvoltarea sistemului automatizat de testare a platformei,
  – descrierea tehnologiilor utilizate în cadrul cercetărilor asumate în proiect,
  – analiză privind realizarea soluției de testare automată pentru aplicația web-based realizată în cadrul fazelor anterioare ale proiectului.