Home / Program RESINFO-TD / Analiza şi evaluarea serviciilor de cloud prin criterii, indicatori și metrici de măsurare – PN 18 19 05 01

Analiza şi evaluarea serviciilor de cloud prin criterii, indicatori și metrici de măsurare – PN 18 19 05 01

Responsabil proiect: Mat. Dragoș Cătălin BARBU, CS III

Obiective:

  • Identificarea celor mai bune practici în domeniul de aplicabilitate al proiectului în cadrul Uniunii Europene şi la nivel internaţional;
  • Identificarea criteriilor, a indicatorilor şi metricilor de măsurare a centrelor de date şi serviciilor Cloud;
  • Elaborarea unui catalog de criterii de evaluare a serviciilor de Cloud;
  • Elaborarea unei metodologii de evaluare a serviciilor de Cloud;
  • Evaluarea pe baza criteriilor identificate a unei infrastructuri de cloud – studiu de caz ICIPRO.

 

Faza 1: Analiza criteriilor, indicatorilor și a metricilor de evaluare a serviciilor de Cloud și centrelor de date.

Termen de predare: 15.06.2018

Faza 2: Elaborarea unei metodologii de evaluare bazată pe criterii a serviciilor cloud – studiu de caz ICIPRO.

Termen de predare: 10.12.2018

 

Rezultate obținute în Faza 1 (Faza 2 nu a fost finanțată):

  • Raport privind analiza criteriilor, indicatorilor și a metricilor de evaluare a serviciilor de Cloud şi centrelor de date;
  • Catalog de criterii a serviciilor de Cloud şi a centrelor de date verzi.