Home / Program RESINFO-TD / Platformă inovativă pentru monitorizarea și asistarea personalizată în domeniul e-Sănătate – PN 18 19 03 01

Platformă inovativă pentru monitorizarea și asistarea personalizată în domeniul e-Sănătate – PN 18 19 03 01

Responsabil proiect: Ing. Marilena IANCULESCU, CS III

Obiective:

 • Să avanseze stadiul cunoașterii în domeniul monitorizării și asistării personalizate a pacienților, prin dezvoltarea, adaptarea și integrarea de soluții inovative TIC;
 • Să avanseze stadiul cunoașterii în monitorizarea stării de sănătate a populației prin utilizarea modelării, simulării și predicției seriilor de timp;
 • Să avanseze stadiul cunoașterii în evaluarea calității și utilizabilității soluțiilor bazate pe tehnologii mobile, IoT și Cloud în domeniul e-sănătate;
 • Proiectarea și realizarea într-o arhitectură distribuită a platformei MONISAN de monitorizare continuă a stării de sănătate a persoanelor cu afecțiuni medicale (parametrii biomedicali, parametrii de mediu (ambientali), stilul de viață și localizarea în timp real a pacientului etc.);
 • Descrierea procesului de monitorizare și furnizarea de suport automatizat pentru activitățile, sarcinile și metodele din procesul de monitorizare a pacienților; 
 • Dezvoltarea și implementarea unui set de servicii /aplicații software de asistare medicală  personalizată (tratament curent, alertare, recomandări personalizate, etc.);
 • Dezvoltarea și validarea de modele explicative și predictive pentru monitorizarea stării de sănătate a populației;
 • Evaluarea calității și utilizabilității soluțiilor tehnologice inovative propuse în cadrul proiectului.

 

Faza 1: Analiza cercetărilor și soluțiilor tehnologicle în doimeniul proiectului.

Termen de predare: 15.06.2018

Faza 2: Specificarea platformei de monitorizare și a serviciilor.

Termen de predare: 15.09.2018

Faza 3: Elaborare model experimental al platformei.

Termen de predare: 10.12.2018

 

Rezultate estimate:

 • Platformă de monitorizare (model experimental)Servicii:

     – de înregistrare și gestionare a datelor colectate

     – de vizualizare a parametrilor monitorizați

     – de alertare în caz de accident sau pericol iminent pentru pacient

 • Metode, tehnici și algoritmi pentru modelarea și predicția stării de sănătate a populației
 • Recomandări personalizate privind un stil sănătos de viață
 • Asistent software pentru evaluarea utilizabilității soluțiilor informatice propuse
 • Recomandări specifice de accesibilitate și utilizabilitate a soluțiilor informatice destinate persoanelor în vârstă
 • Soluție digitală inovativă bazată pe utilizarea tehnologiei blockchain pentru înregistrarea și gestionarea datelor obținute în procesul de monitorizarea a stării de sănătate.
 • Articole publicate în reviste de specialitate (indexate ISI, BDI) sau în Proceedings-uri conferințe internaționale recunoscute (indexate ISI, IEEE etc.); cereri brevet invenție.