Home / Program RESINFO-TD / Platformă inovativă pentru monitorizarea și asistarea personalizată în domeniul e-Sănătate – PN 18 19 03 01

Platformă inovativă pentru monitorizarea și asistarea personalizată în domeniul e-Sănătate – PN 18 19 03 01

Responsabil proiect: Ing. Marilena IANCULESCU, CS III

Obiective:

 • Să avanseze stadiul cunoașterii în domeniul monitorizării și asistării personalizate a pacienților, prin dezvoltarea, adaptarea și integrarea de soluții inovative TIC;
 • Să avanseze stadiul cunoașterii în monitorizarea stării de sănătate a populației prin utilizarea modelării, simulării și predicției seriilor de timp;
 • Să avanseze stadiul cunoașterii în evaluarea calității și utilizabilității soluțiilor bazate pe tehnologii mobile, IoT și Cloud în domeniul e-sănătate;
 • Proiectarea și realizarea într-o arhitectură distribuită a platformei MONISAN de monitorizare continuă a stării de sănătate a persoanelor cu afecțiuni medicale (parametrii biomedicali, parametrii de mediu (ambientali), stilul de viață și localizarea în timp real a pacientului etc.);
 • Descrierea procesului de monitorizare și furnizarea de suport automatizat pentru activitățile, sarcinile și metodele din procesul de monitorizare a pacienților; 
 • Dezvoltarea și implementarea unui set de servicii /aplicații software de asistare medicală  personalizată (tratament curent, alertare, recomandări personalizate, etc.);
 • Dezvoltarea și validarea de modele explicative și predictive pentru monitorizarea stării de sănătate a populației;
 • Evaluarea calității și utilizabilității soluțiilor tehnologice inovative propuse în cadrul proiectului.

 

Faza 1: Analiza cercetărilor și soluțiilor tehnologicle în doimeniul proiectului.

Termen de predare: 15.06.2018

Faza 2: Specificarea platformei de monitorizare și a serviciilor.

Termen de predare: 15.09.2018

Faza 3: Elaborare model experimental al platformei.

Termen de predare: 10.12.2018

 

Rezultate obținute în Faza 1

 • Studiu referitor la cercetările și soluțiile tehnologice pentru monitorizarea și asistarea personalizată în e-sănătate.
 • Studiu referitor la problematica analizei, modelării și predicției seriilor de timp cu aplicații în domeniul evaluării și predicției stării de sănătate a populației.
 • Studiu privind modelele explicative și predictive cu variabile latente.
 • Studii privind cele mai importante aspecte privind utilizabilitatea platformelor de servicii medicale online

 

Rezultate estimate pentru Fazele 2 și 3:

a) tehnologii, procedee, produse informatice, reţete, formule, metode şi altele asemenea;

 • Platformă de monitorizare (model experimental)
 • Servicii:
  • de înregistrare și gestionare a datelor colectate
  • de vizualizare a parametrilor monitorizați
  • de alertare în caz de accident sau pericol iminent pentru pacient
 • Metode, tehnici și algoritmi pentru modelarea și predicția stării de sănătate a populației
 • Asistent software pentru evaluarea utilizabilității soluțiilor informatice propuse
 • Soluție digitală inovativă bazată pe utilizarea tehnologiei blockchain pentru înregistrarea și gestionarea datelor obținute în procesul de monitorizarea a stării de sănătate.

b) documentaţii, studii, lucrări, planuri, scheme şi altele asemenea;

 • Recomandări personalizate privind un stil sănătos de viață
 • Recomandări specifice de accesibilitate și utilizabilitate a soluțiilor informatice destinate persoanelor în vârstă.