Home / Program RESINFO-TD / Noi cercetări în modelarea și optimizarea sistemelor complexe cu aplicații în industrie, mediul de afaceri și cloud computing – PN 18 19 01 01

Noi cercetări în modelarea și optimizarea sistemelor complexe cu aplicații în industrie, mediul de afaceri și cloud computing – PN 18 19 01 01

Responsabil proiect: Mat. Radu BONCEA, CS III

Obiective:

 • Elaborarea de noi algoritmi de optimizare fără restrictii, eficienţi şi robuşti, bazaţi pe metode quasi-Newton BFGS scalate sau BFGS modificate scalate cu aplicații;
 • Elaborare studiu privind noi tendinţe în decizia ṣi analiza multi-criterială cu aplicaṭie ȋn selecṭia furnizorilor de servicii cloud;
 • Dezvoltarea de modele, algoritmi şi software pentru problema selecţiei optimale a furnizorilor de servicii cloud conform cu cerinţele utilizatorilor; validarea acestora prin studii de caz;
 • Realizare de interfeţe software cu solvere specializate pentru modele specifice;
 • Selecția furnizorilor de servicii cloud, luând în considerare criterii cu impact asupa mediului și criterii tradiționale, prin metode de decizie multi-atribut;
 • Identificarea unor proprietati cheie ale grafurilor care pot fi folosite in proiectarea algoritmilor pe grafuri (exacti sau aproximativi); exploatarea acestor proprietati pentru proiectarea unor noi algoritmi exacti sau aproximativi care sa rezolve, în teorie și în practică, probleme fundamentale din teoria grafurilor cu aplicații reale (calculul diametrului unui graf, găsirea unui cuplaj maximal etc.);
 • Implementarea și testarea algoritmilor pe seturi de date relevante, compararea rezultatelor cu algoritmii state-of-the-art;
 • Investigarea comportării numerice comparative a unor variante ale metodei Newton pentru optimizare liniar-pătratică;
 • Folosirea unei tehnici care exploatează structura anti-Hamiltoniană/Hamiltoniană pentru inițializarea algoritmului de optimizare.

 

Faza 1: Cercetări privind noi tendințe în modelarea și optimizarea sistemelor complexe.

Termen de predare: 15.06.2018

Faza 2: Elaborare modele, algoritmi și prototipuri software pentru sisteme complexe cu aplicații în industrie, mediul de afaceri și cloud computing. Validare modele prin studii de caz.

Termen de predare: 10.12.2018

 

Rezultate obținute în etapa 1 (etapa 2 nu a fost finanțată):

 • Studiu privind noi tendinţe în modelarea ṣi optimizarea sistemelor complexe;
 • Modele, algoritmi şi software pentru sisteme complexe cu aplicaţii în industrie, mediul de afaceri şi cloud computing:
  • Metode, modele de optimizare utilizabile ȋn context industrial,
  • (Metode de decizie multi-criteriale, algoritmi cu aplicaṭii ȋn cloud computing ṣi afaceri
  • Algoritmi pentru probleme NP-hard de teoria grafurilor cu aplicaṭii reale
 • Pagina web proiect
 • 12 publicații, dintre care 8 ISI si 4 BDI.