Home / Nucleu Cognotic / Modele şi instrumente de evaluare a acceptării și utilizării reţelelor sociale online – PN 16 09 01 01

Modele şi instrumente de evaluare a acceptării și utilizării reţelelor sociale online – PN 16 09 01 01

Responsabil proiect: Dr. ec. Alexandru Bolog, CS I

Faza 1: Analiza cercetărilor în domeniu, specificarea modelelor și a instrumentelor de evaluare.

Termen de predare: 09.12.2016

Rezultate:

 • Raport privind cercetările și rezultatele în domeniul proiectului (clasificări și caracteristici ale rețelelor sociale online, studii și cercetări în domeniul rețelelor sociale online, teorii și modele utilizate la studiul rețelelor sociale online, cercetări privind acceptarea și utilizarea rețelelor sociale online);
 • Specificații privind modelele de acceptare și utilizare a rețelelor sociale online, inclusiv specificații privind metodologia de testare și validare a modelelor propuse.
 • Lucrări ştiinţifice publicate în jurnale cu factor de impact relativ nenul: 1
 • Lucrări/comunicări ştiinţifice publicate la manifestări ştiinţifice internaționale: 3
 • Lucrări publicate în alte publicaţii relevante: 2

 

Faza 2: Experimentarea şi validarea modelelor şi a instrumentelor asociate.

Termen de predare: 08.12.2017

Rezultate:

 • Raport de validare a modelelor și a instrumentelor de evaluare, pe baza experimentării prin cercetări sistematice cu studenți de la mai multe centre universitare din țară:
  – planul de experimentare și validare,
  – modelele multidimensionale utilizate în studiu,
  – modelele de acceptare având la bază TAM și TAM extins
  – alte metode de acceptare bazate pe UTAUT și teoria gratificațiilor
  – obiectivele experimentării și validării, modelele conceptuale și instrumentele, metodologia de experimentare și validare, cerințele privind modelele conceptuale (modelele de cercetare) și cerințele privind procesul de evaluare.

 

Faza 3: Experimentarea și demonstrarea utilității metodelor hibride de evaluare a acceptării rețelelor sociale online.

Termen de predare: 08.12.2017

Rezultate:

 • Raport de experimentare și demonstrare a utilității metodelor hibride de evaluare a acceptării rețelelor sociale online pe baza rezultatelor obținute din studiile empirice realizate pe un eșantion de studenți de la șapte universități din țară, utilizând rețeaua socială online Facebook:
  – identificarea inițială a factorilor privind utilizarea Facebook, utilizând metoda EFA;
  – investigarea, testarea și validarea modelului propus, pe baza utilizării în SEM a structurii factoriale obținute;
  – determinarea tipologiei și profilului utilizatorilor studenți referitoare la motivele utilizării Facebook, pe baza utilizării rezultatelor din EFA și SEM în metoda LPA;
  – evidențierea contribuțiilor originale ale proiectului la dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul modelării rețelelor sociale prin sistematizarea cercetărilor privind metodele hibride de evaluare, precum și prin integrarea metodelor din mai multe discipline de studiu și demonstrarea aplicabilității și utilității acestora, utilizând produse software adecvate (IBM SPSS STATISTICS 23, AMOS 23, mediul și limbajul de programare statistică R).
 • Lucrări/comunicări ştiinţifice publicate la manifestări ştiinţifice internaționale: 3
 • Lucrări publicate în alte publicaţii relevante: 2