Home / Nucleu Cognotic / Cercetări privind utilizarea de instrumente software avansate pentru analiza şi vizualizarea datelor de mari dimensiuni – PN 16 09 02 01

Cercetări privind utilizarea de instrumente software avansate pentru analiza şi vizualizarea datelor de mari dimensiuni – PN 16 09 02 01

Responsabil proiect: Drd. ing. Mădălina Zamfir, CS

Faza 1: Cercetări privind platforme software destinate analizei și vizualizării datelor științifice.

Termen de predare: 09.12.2016

Rezultate:

  • Investigarea tendinţelor majore în domeniul platformelor de calcul intensiv ca date;
  • Investigarea principalelor instrumente și platforme care oferă facilităţi de Visual Analytics (VA) pentru Big Data şi evidenţierea caracteristicilor, a beneficiilor și rolului acestora.

 

Faza 2: Experimentare instrumente software componente ale platformelor investigate, cu orientare către date de mari dimensiuni.

Termen de predare: 08.12.2017

Rezultate:

Studii de caz și raport de experimentare, ce au consolidat competența profesională a colectivului de cercetare pentru diferite configurări și instalări ale platformelor destinate analizei și vizualizării datelor de mari dimensiuni.

 

Faza 3: Instalare și experimentare a unei platforme destinate analizei si vizualizării datelor de mari dimensiuni.

Termen de predare: 08.12.2017

Rezultate:

  • Cercetări și experimentări privind aspectele specifice integrării tehnologiilor Big Data Analytics, în special a celor de tip open source, cu instrumente și metode adecvate și eficiente de vizualizare a datelor masive;
  • Realizarea unei arhitecturi și modul de operare ale componentelor suport pentru dezvoltarea de aplicații de analiză și vizualizare integrate;
  • Prezentarea rezultatelor experimentelor realizate.
  • Lucrări/comunicări ştiinţifice publicate la manifestări ştiinţifice internaționale: 1
  • Lucrări publicate în alte publicaţii relevante: 1