Home / Nucleu Cognotic / Analiză, evaluare şi decizie pentru managementul Cloud Computing – PN 16 09 03 01

Analiză, evaluare şi decizie pentru managementul Cloud Computing – PN 16 09 03 01

Responsabil proiect: Dr. ing. Neculai Andrei, CS I

Faza 1: Cercetări privind analiza, evaluarea și asistarea deciziei în probleme complexe de decizie în Cloud Computing.

Termen de predare: 09.12.2016

Rezultate:

 • Raport de cercetare privind analiza, evaluarea şi asistarea deciziei în managementul Cloud Computing:
  – studiul literaturii de specialitate pentru domeniul asistării deciziei şi management în Cloud Computing;
  – identificarea şi analiza problemelor complexe de decizie legate de Cloud Computing, care includ selecţia unor servicii cloud potrivite, alocarea eficientă a resurselor, monitorizarea performanţelor, asigurarea calităţii serviciilor cloud; specificarea modurilor de rezolvare a acestor probleme de decizie;
  – sinteză a cercetărilor privind probleme de management în cloud computing şi a asistării deciziei de selecţie a unui furnizor/serviciu cloud.
 • Studiu privind „Asistarea deciziei în selecţia de servicii Cloud Computing”:
  – abordări privind calitatea în cloud computing (criterii și metrici asociate) date de: Institutul National de Standarde şi Tehnologii (National Institute of Standards and Technology -NIST) şi Cloud Services Measurement Initiative Consortium (CSMIC);
  – analiza metodelor şi tehnicilor pentru selecţia unui serviciu cloud, ca problemă complexă de decizie: decizie multi-atribut (MADM), decizie multi-obiectiv (MODM), teoria selecţiei portofoliilor (Portfolio Theory), programare matematică (MP), metode bazate pe logică (LB) şi metode eclectice (mix-uri între elemente de cercetări operaţionale, inteligentă artificială si euristici);
  – calculul ponderilor criteriilor de calitate cloud pe baza unei metode hibride DANP, combinaţie între metoda DEMATEL (Decision-Making Trial and Evaluation Laboratory) şi metoda ANP (ANP). Utilizarea acestei metode hibride pentru selecţia unui furnizor de servicii cloud este o abordare originală. Cu ajutorul acestei metode a fost rezolvat un studiu de caz;
  – o abordare originală a problemei de selecţie servicii cloud pe baza teoriei selecţiei portofoliilor, ca problemă de optimizare în care sunt cuprinse atât criteriile de calitate, cât şi costul.
 • Lucrări/comunicări ştiinţifice publicate la manifestări ştiinţifice internaționale (proceedings ISI): 1

 

Faza 2: Dezvoltare modele și elaborare set de manuale, instrucțiuni și proceduri pentru utilizare Cloud (ICIPRO).

Termen de predare: 15.06.2017

Rezultate:

 • Raport de cercetare „Dezvoltarea de metode şi modele pentru managementul în Cloud Computing. Validarea acestora prin studii de caz”
 • Metode, modele şi algoritmi pentru managementul în Cloud Computing
 • Manual de utilizare – Serviciul Bibliotecă Virtuală
 • Manual de utilizare – Portalul Date Deschise
 • Manual de utilizare a infrastructurii de tip Cloud pusă la dispoziție de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București prin proiectul „Infrastructură de tip cloud pentru instituțiile publice din România – ICIPRO”
 • Lucrări ştiinţifice publicate în jurnale cu factor de impact relativ nenul: 1
 • Lucrări/comunicări ştiinţifice publicate la manifestări ştiinţifice internaționale (proceedings ISI): 3
 • Lucrări publicate în alte publicaţii relevante: 1