Home / Nucleu Cognotic / Servicii Cloud cu suport baze de date NoSQL destinate dezvoltării de proiecte Open-Source – PN 16 09 03 02

Servicii Cloud cu suport baze de date NoSQL destinate dezvoltării de proiecte Open-Source – PN 16 09 03 02

Responsabil proiect: Drd. ing. Dragoș Nicolau, CS III

Faza 1: Studiul principiilor și avantajelor Tehnologiei Cloud. Studiul privind principiile sistemelor de baze de date de tip NoSQL. Modelarea bazei de date de tip Code Repository în sistemul de gestiune MongoDB.

Termen de predare: 09.12.2016

Rezultate:

 • Raport de cercetare privind:
  – studiul principiilor şi avantajelor tehnologiei Cloud;
  – studiu privind principiile Sistemelor de Baze de Date de tip NoSQL;
  – modelarea bazei de date de tip Code Repository în sistemul de gestiune MongoDB

 

Faza 2: Studiul dezvoltării/gestionării unui proiect OPENSOURCE. Proiectarea serviciilor de dezvoltare colaborativă a proiectelor open surce. Diseminare rezultate.

Termen de predare: 15.06.2017

Rezultate:

 • Studiu asupra proiectării unui sistem de versionare bazat pe serviciu Web;
 • Crearea concretă a bazei de date de tip Code Repository în sistemul de gestiune MongoDB;
 • Studiu referitor la modelarea unei aplicaţii client care trimite fişiere sursă către depozitul de cod şi gestionează asocierile {proiect-dezvoltator-fişier-versiune};
 • Lucrări ştiinţifice publicate în jurnale cu factor de impact relativ nenul: 1