Home / Nucleu Cognotic / Cercetări privind migrarea aplicaţiilor informatice în structuri virtualizate de cloud – PN 16 09 03 03

Cercetări privind migrarea aplicaţiilor informatice în structuri virtualizate de cloud – PN 16 09 03 03

Responsabil proiect: Dr. ing. Alexandru Sipică, CS III

Faza 1: Studiu privind structura sistemelor informatice și identificarea modalităților de integrare în mediu de Cloud.

Termen de predare: 09.12.2016

Rezultate:

 • Analiza rezultatelor cercetărilor de referință în domeniul structurilor aplicațiilor informatice în perspectiva migrării în cloud;
 • Analiza strategiilor (la nivel internațional și național) de integrare și migrare ân cloud;
 • Analiza modalităților și metodologiilor de migrare în cloud a aplicațiilor informatice;
 • Prezentarea principalelor probleme apărute la migrarea aplicațiilor în cloud precum și o prezentare a soluțiilor de optimizare a resurselor de cloud.

 

Faza 2: Elaborarea unui set de recomandări pentru implementarea strategiilor de migrare în Cloud a sistemelor informatice.

Termen de predare: 08.12.2017

Rezultate:

 • Modele de servicii utilizate în migrarea aplicațiilor în cloud, criterii care trebuie evaluate în implementarea SaaS:
  – SLA pentru disponibilitatea generală a aplicațiilor, scalabilitatea și performanța, politici și recomandări pentru întreținerea aplicațiilor;
  – posibilitatea de export al datelor de aplicație într-un format ușor de analizat și migrat la alte aplicații interne sau externe;
  – analiza costurilor pe termen lung, comparativ cu costurile de amortizare a echipamentelor proprii;
  – existența unor soluții performante de administrarea utilizatorilor;
  – furnizarea unui nivel de securitate adecvată naturii datelor de aplicație.
 • Specificații tehnice pentru migrarea aplicațiilor informatice în cloud, concretizate în identificarea a sapte etape adaptate implementării acestui proces în cazul Cloud ICIPRO, având ca beneficiari companii sau organisme din administrația publică.

Faza 3: Cercetări privind crearea unei platforme pentru managementul migrării aplicațiilor in structuri virtualizate de cloud.

Termen de predare: 08.12.2017

Rezultate:

 • Raport de cercetare privind crearea unei platforme pentru managementul migrării aplicațiilor:
  – evidențierea principalelor probleme ale migrării (securitate, disponibilitate, performanță, portabilitate, integritate);
  – principalele măsuri specifice maangementuluimigrării aplicațiilor;
  – prezentarea platformei eMigrare pentru susținerea migrării de situri web și aplicații în platforme Cloud, elaborate în cadrul temei.