Home / Nucleu Cognotic / Evaluare şi experimentare pentru platforme „Internet of Things” – PN 16 09 04 01

Evaluare şi experimentare pentru platforme „Internet of Things” – PN 16 09 04 01

Responsabil proiect: Ing. ec. Ștefan Preda, CS

Faza 1: Cercetări privind platformele dedicate „Internet of Things”.

Termen de predare: 09.12.2016

Rezultate:

 • Studierea ofertei existente de platforme IoT, peste 50 de soluţii relevante, selectate pe baza rapoartelor şi punctelor de vedere publicate în literatura de specialitate şi pe site-urile unor companii de consultanţă sau publicaţii de profil în acest domeniu; identificarea a 11 criterii de evaluare comparativă a platformelor incluse în această ofertă;
 • Selectarea pe această bază şi investigarea de detaliu a cinci platforme IoT (AWS IoT, Carriots, ThingWorx, ThingSpeak, thinger.io), semnificative pentru nivelul de popularitate în utilizare şi prin gradul de acoperire a arhitecturii funcţionale, suportul oferit pentru dezvoltarea componentelor software, facilităţile de investigare puse la dispoziţie;
 • Constituirea configuraţii de test utilizând componente din dotarea laboratorului sau achiziţionate pe această temă (controlere Arduino Yun şi Rasberry Pi, senzori) pentru evaluarea şi experimentarea platformelor investigate (ThingWorx, Thingspeak şi thinger.io);Analiza perspectivelor de evoluţie pe termen scurt şi mediu a ofertei de platforme IoT, luând în consderare evoluţia rapidă a acestei oferte prin oportunităţile oferite de dezvoltarea tehnologiilor TI specifice şi sub presiunea diversificării cerinţelor de utilizare.
 • Lucrări/comunicări ştiinţifice publicate la manifestări ştiinţifice internaționale, cu proceedings ISI: 1.

 

Faza 2: Dezvoltare şi experimentare platformă de referinţă „Internet of Things”.

Termen de predare: 08.12.2017

Rezultate:

 • Raport de cercetare (ref. dezvoltare / configurare şi experimentare platforme IoT, studiu de caz, inclusiv indicaţii de utilizare), acoperind, pe de o parte, instalarea şi configurarea unei aplicaţii de tip platformă IoT open source în cloud (respectiv ThingsBoard) şi experimentarea lucrului cu aceasta, iar, pe de altă parte, proiectarea, dezvoltarea, implementarea şi experimentarea funcţionalităţilor platformei IoT proprii.
 • Configuraţie experimentală funcţională platformă IoT open source ThingsBoard instalată în cloud pe platformă OpenShift bazată pe containere Docker şi managerul de containere Kubernetes.
 • Componente funcţionale platformă IoT experimentală proprie.

 

Faza 3: Dezvoltarea și testarea de aplicații pentru calculul statistic pentru platforma de referință IoT.

Termen de predare: 08.12.2017

Rezultate:

 • Raport de cercetare (ref. noţiuni şi metode de analiză statistică şi explorare a datelor – data mining – pentru date IoT, dezvoltare şi experimentare a cîtorva dintre acestea, studiu de caz, instrucţiuni de utilizare).
 • Aplicaţie statistică experimentală cu date IoT de regresie liniară multiplă, pentru verificare existenţă corelaţii / dependenţe între date şi dezvoltare a unui model predictiv, utilizând mediul R.
 • Aplicaţii web interactive experimentale pentru explorarea şi analiza vizuală a datelor, cu calcularea unor mărimi statistice descriptive, utilizând sistemul Shiny pe platforma OpenShift.
 • Lucrări/comunicări ştiinţifice publicate la manifestări ştiinţifice internaționale, cu proceedings ISI: 1.
 • Lucrări publicate în alte publicaţii relevante: 1.