Home / Nucleu Cognotic / Integrarea surselor multiple de date eterogene din medicina translațională utilizând tehnici semantice – PN 16 09 05 01

Integrarea surselor multiple de date eterogene din medicina translațională utilizând tehnici semantice – PN 16 09 05 01

Responsabil proiect: Prof. dr. ing. mat. Adriana Alexandru, CS I

Faza 1: Utilizarea ontologiilor in integrarea semantică a surselor de informaţii din domeniul ştiinţelor biomedicale fundamentale, practica clinică şi sănătatea publică.

Termen de predare: 09.12.2016

Rezultate:

 • Studiu privind stadiul actual şi tendinţele de cercetare, dezvoltare, inovare în domeniul soluţiilor de integrare a datelor în medicina translaţională: surse de date, standarde disponibile, soluţii de integrare a datelor;
 • Studiul folosirii de ontologii asociate bazelor de cunoştinţe în medicina translaţională în care sunt prezentate:
  – surse de date şi structurile surselor de date;
  – standarde disponibile pentru sectorul Health;
  – soluţii de integrare a surselor de informaţii;
  – definiţii, noţiuni despre ontologii; limbaje informatice pentru reprezentarea ontologiilor;
  – utilizarea tehnicilor specifice web semantic pentru integrarea surselor de date eterogene.

 

Faza 2: Model arhitectural al unui mediu de integrare a surselor de informaţii folosite în medicina translatională la nivel semantic şi de interogare distribuită a surselor de date biomedicale.

Termen de predare: 15.06.2017

Rezultate:

 • Concepte şi sisteme de bază pentru medicina translaţională;
 • Modele arhitecturale pentru integrarea surselor de date utilizate în medicina translaţinală;
 • Sisteme de interogare distribuită a surselor de date biomedicale;
 • Modelul arhitectural de referinţă OpenEHR al unui mediu de integrare a surselor de date utilizate în medicina translaţinală.
 • Lucrări/comunicări ştiinţifice publicate la manifestări ştiinţifice internaționale: 1
 • Lucrări publicate în alte publicaţii relevante: 1