Home / Evenimente / Participarea ICI București la conferința „IEEE International Conference on e-Health and Bioengineering (EHB 2019)”, Iași, Romania

Participarea ICI București la conferința „IEEE International Conference on e-Health and Bioengineering (EHB 2019)”, Iași, Romania

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică a participat la Conferința Internațională „IEEE International Conference on e-Health and Bioengineering (EHB 2019), un eveniment organizat la Iași de Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iaşi și Societatea Română de Bioinginerie Medicală, în perioada 21-23.11.2019.

Obiectivul principal al Conferinței Internaționale EHB 2019 a fost de a reuni medici, cercetători și ingineri din diferite țări, vizând, în principal, sistemele de e-sănătate, bioingineria medicală și ingineria biomedicală, cât și domenii conexe.

Scopul și obiectivele specifice ale manifestării au vizat promovarea conceptelor și tehnologiilor software și hardware avansate în domeniile emergente ale e-sănătății, dispozitivelor și instrumentelor medicale, procesarea imaginilor, informatică medicală, biomecanică, biomateriale, biotehnologii, fizică medicală, managementul asistenței medicale, e-learning, reabilitare și asistență, precum și în unele discipline mai noi, cum ar fi bioinformatica și biologia sistemelor.

Delegația ICI a prezentat lucrările:

         • Microservice-Based Approach to Enforce an IoHT Oriented Architecture”, autori: Marilena Ianculescu, Adriana Alexandru, Gabriel Neagu, Florin Pop, realizată în cadrul Proiectului din cadrul Programului Nucleu „Sistem de monitorizare non-invazivă și evaluare a sănătății persoanelor vârstnice într-un mediu inteligent (RO-SmartAgeing)”
         • Patient Profile Using Ontologies in an Older Adults Monitoring IoT-Based Platform”, autori: Băjenaru, L., Dobre, C., Ciobanu, R.-I., Balog, A.
         • Evaluating influential factors in WHOQOL-BREF instrument using the DEMATEL method”, Autori: Alexandru Balog, Lidia Băjenaru, Irina Cristescu și Mihaela Tomescu.

 

Lucrările prezentate în cadrul conferinței au fost publicate în ISI Proceeding IEEE și vor fi propuse spre indexare în Clarivate Analytics Web of Science Core Collection.