Home / Proiecte Europene / Inițiative naționale pentru Open Science în Europa – NI4OS

Inițiative naționale pentru Open Science în Europa – NI4OS

Suport financiar: Programul cadru pentru cercetare și inovare al Uniunii Europene HORIZON 2020

Perioada de execuție : septembrie 2019 – martie 2022

Coordonator : Rețeaua de Cercetare și Tehnologică din Grecia-GRNET

Parteneri :          

 • Centrul de Cercetare & Inovare ATHENA, Grecia
 • Institutul din Cipru
 • Universitatea din Cipru
 • Institutul pentru Tehnologia Informatiei și a Comunicațiilor, Bulgaria
 • Centrul de Informatică al Universității din Zagreb, Croația
 • Institutul Ruđer Bošković, Croația
 • Agenția Guvernamentală pentru Dezvoltare TI, Ungaria
 • Universitatea din Debrecen, Ungaria
 • Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Informatică București, România
 • Agenția Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, România
 • Rețeaua Academică și de Cercetare a Sloveniei
 • Biblioteca Universității din Maribor, Slovenia
 • Institutul de Fizică din Belgrad, Serbia
 • Universitatea din Belgrad, Serbia
 • Rețeaua Academică Albaneză – Centrul de Cercetare Interinstituțional TIC, Albania
 • Universitatea din Banja Luka, Bosnia-Herzegovina
 • Universitatea Sfinții Chiril și Metodiu din Skopje, Macedonia de Nord
 • Universitatea din Muntenegru, Facultatea de Inginerie Electrică, Muntenegru
 • Asociația pentru Rețeaua de Cercetare și Educație a Modovei, Republica Moldova
 • Institutul pentru Informatică și Probleme de Automatizări al Academiei Naționale de Științe a Republicii Armenia
 • Asociația pentru Rețeaua de de Cercetare și Educație a Georgiei

Obiective

 1. Sprijinirea dezvoltării inițiativelor naționale Open Science Cloud din cele 15 state membre ale UE și țări asociate, precum și a includerii acestora în guvernanța EOSC.
 2. Promovarea în comunitate a filozofiei EOSC și a principiilor FAIR privind identificarea, accesibilitatea, interoperabilitatea și reutilizabilitatea datelor.
 3. Oferirea de asistență tehnică și suport în domeniul politicilor pentru racordarea furnizorilor de servicii la EOSC, incluzând servicii generice (calcul, stocare de date, gestionare a datelor), servicii tematice, repozitorii și seturi de date.

Scurtă descriere 

Proiectul NI4OS-Europe își propune să devină un contributor de bază pentru portofoliul de servicii European Open Science Cloud (EOSC),  să se angajeze în guvernarea EOSC și să asigure incluziunea la nivel european pentru a facilita Open Science la nivel global.

NI4OS-Europe va asigura implicarea unei rețele de specialiști  reprezentând  numeroase categorii de stakeholders,  furnizori de infrastructură și servicii din regiune, pentru a susține implementarea viziunii, arhitecturii și guvernanței EOSC .

NI4OS-Europe are în vedere federalizarea serviciilor EOSC relevante, existente în cele 15 țări țintă, pe care le va include în oferta de servicii EOSC. NI4OS-Europe va colabora cu celelalte inițiative în domeniul EOSC pentru a contribui la platforma comună EOSC, inclusiv la un set de politici, reguli și principii pentru gestionarea serviciilor și a datelor de cercetare din ecosistemul EOSC.

Websitehttps://ni4os.eu/