Home / Program Nucleu / Modele şi metode de evaluare a acceptanţei tehnologiilor şi serviciilor e-government

Modele şi metode de evaluare a acceptanţei tehnologiilor şi serviciilor e-government

Responsabil proiect ICI: dr. ec. Alexandru Balog, alexb@ici.ro, 021-316.07.36/127

Perioada de execuţie: 2012

Suport financiar: Proiectul s-a realizat în cadrul Programului Nucleu: „Tehnologii avansate şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN”, finanţat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică.

Echipa de cercetare ICI: dr.ec. Alexandru Balog, dr. ec. Costin Pribeanu, ing. Ana-Maria Borozan, cerc. şt. Dragoş Iordache, asist. cerc. Eugenia Târziu, asist. cerc. Maria Gheorghe Moisii, subing. Adela Aparaschivei.

Obiective: Dezvoltarea şi îmbunătăţirea tehnologiilor şi serviciilor de guvernare electronică(e-government) prin elaborarea şi validarea unor metode şi modele de evaluare, precum şi a unui ansamblu de factori care influenţează şi determină acceptanţa tehnologiilor şi serviciilor de egovernment.

Rezultate: Proiectul de cercetare s-a concretizat în următoarele rezultate în domeniul tematic referitor la evaluarea tehnologiilor şi serviciilor de e-government:

• studii privind teoriile şi modelele aplicate la acceptarea tehnologiilor şi sistemelor: teoria acţiunii motivate (TRA), teoria comportamentului planificat (TPB), modelul de acceptare a tehnologiilor TAM şi dezvoltările ulterioare TAM2, TAM3 şi UTAUT; studii în care s-a abordat domeniul acceptării tehnologiilor şi serviciilor de e-government;

• specificaţii de definire a modelului de acceptare şi a procesului de evaluare;

• conceptualizarea, dezvoltarea şi experimentarea modelului de acceptare propus; specificarea modelului de măsurare, testarea modelului de măsurare şi evaluarea modelului structural; rezultatele obţinute din experimentare prin aplicarea metodelor de analiză multi variată şi a instrumentelor software SPSS 16.0 for Windows şi AMOS 7.0.

• metodologie pentru dezvoltarea instrumentelor de măsurare, elaborată pe baza recomandărilor şi a celor mai bune practici promovate pe plan internaţional de specialiştii recunoscuţi în domeniu.