Home / Program Nucleu / Modele de interoperabilitate bazate pe ontologii pentru Sistemele Informatice Clinice

Modele de interoperabilitate bazate pe ontologii pentru Sistemele Informatice Clinice

Perioada  de  execuţie: 2010 – 2011          

Responsabil proiect ICI: mat. Mircea Râureanu,  mircea@ici.ro, 021-316.07.36/171

Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 27.02.2009–10.12. în cadrul PN: „Tehnologii avansate şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN”, Obiectiv 2: Tehnologii avansate pentru e-servicii, PN 09 23 01 02, finanţat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică– ANCS.

Echipa de cercetare ICI: mat. Mircea Râureanu, mat. ec. Ovidiu Pavel

Obiective: Obiectivul general al proiectului este de a investiga modele de interoperabilitate sintactică  şi semantică pentru EHR (Electronic health Record), arhitecturi de sisteme pentru dezvoltarea ontologiilor, metode de mapare a ontologiilor, mediatori semantici, precum şi de a furniza un cadru de mapare a mesajelor HL7 V2.3 şi V3.0.

Printre obiectivele specifice se pot enumera:

1.  asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice clinice prin intermediul ontologiilor;

2.  asigurarea interoperabilităţii EHR prin mediatori semantici şi a mapării de ontologii;

3.  furnizarea unui mediu integrat pentru aplicaţii disparate atât în domeniul îngrijirii sănătăţii, cât şi pentru organizaţiile cu care sistemele clinice respective comunică;

4.  facilitarea adoptării standardelor HL7 prin descrierile EHR, CDA şi a modelor informaţionale asociate;

5.  facilitarea definirii de arhitecturi pentru sistemele informatice clinice.

Descriere şi stadiu: Prima etapă a cercetării (mai 2009) a avut drept scop definirea Termenilor de referinţă şi a Planului de Calitate.

În continuare, a fost prezentatăarhitectura sistemului Mapper HL7,care are drept funcţie esenţială maparea ontololgiilor corespunzătoare standardelor HL7 v2.5 şi v.3. Mapper HL7 este structurat pe următoarele componente, descrise succint în lucrare:

•  componenta de mapare a Ontologiilor OWL;

•  componenta de convertire a EDI în XML;

•  componenta de Generare a Schemei XML;

•  mecanismul de Normalizare Conceptuală (C-Normalization);

•  componenta de Încapsulare (Wrapper) OWL;

•  mecanismul  de  Normalizare  a  Datelor (D-Normalizare).

În etapa a doua (decembrie 2009) a fost realizat un studiu cu privire la modelele de interoperabilitate pentru EHR, în care au fost investigate următoarele topici:

•  standarde de interoperabilitate semantică;

•  evoluţia standardizării semantice în eHealth;

•  limbaje de reprezentare a ontologiilor (RDF, OWL);

•  ontologiile în ştiinţele vieţii şi sănătăţii;

•  gestionarea ontologiilor medicale utilizând OWL şi un Registru / Repositoriu de e-business (ebXML Registry / Repository);

•  maparea Ontologiilor  şi instrumente dedicate (RDFT, MAFRA);

•  Web-ul semantic şi RDF + OWL + Protégé.

În plus, au fost descrise o serie de concepte de suport, cum ar fi:

•  ingineria ontologică;

•  iniţiative de standardizare ale HL7;

•  interoperabilitatea – definiţie şi fundamente;

•  interoperabilitatea în concepţia HL7.

În anul 2010, au fost aprofundate o serie de concepte fundamentale privind ontologiile  şi interoperabilitatea semantică, şi anume:

1.  Ontologii pentru eHealth:

•  Computer-based Patient Record Ontology;

•  Artemis;

•  Arhetipuri;

•  Unified Medical Language System;

•  Basic Formal Ontology;

•  HL 7 Ontology; HL7 – Doc Ontology .

2.  Aspecte teoretice – Alinierea ontologiilor.

3.  Interoperabilitate semantică– Standarde şi sisteme:

•  HL7 CDA;

•  HL7 Development Framework;

•  Saphire.

Rezultate:

•  modele de interoperabilitate semantică pentru sistemele informatice clinice;

•  modele de ontologii pentru sisteme informatice clinice;

•  metodologii de mapare a ontologiilor asociate sistemelor clinice eterogene;

•  studiu cu privire la modelele de interoperabilitate pentru EHR;

•  cerinţe funcţionale pentru un sistem, maparea ontololgiilor corespunzătoare standardelor HL7 v2.5 şi v.3;

•  arhitectura de nivel înalt a sistemului Mapper HL7 constructive aferente fiecărei etape din durata de viaţă a construcţiilor;

•  standarde şi sisteme de interoperabilitate semantică;

•  metode de aliniere a ontologiilor.