Home / Program Nucleu / Modelarea, simularea şi optimizarea unor sisteme de producţie a energiei electrice din centralele electroenergetice

Modelarea, simularea şi optimizarea unor sisteme de producţie a energiei electrice din centralele electroenergetice

Responsabil proiect: dr. Florin Hărţescu, flory@ici.ro, 021-316.07.63
•  Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică- ICI, Bucureşti.

Perioada de execuţie: 15.06.2009 – 15.09.2011

Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 15.06.2009 – 15.09.2011 în cadrul Programului Naţional de Cercetare Nucleu “Tehnologii avansate  şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale” – TEHSIN,PN 09 23 04 05, finanţat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică.

Echipa de cercetare ICI: dr. ing., dr. mat. Zoie Rădulescu, ing. Ion Dumitraşcu, ec. Valentin Cristea, mat. Ioana Ene

Obiective: Scopul proiectului este elaborarea unor modele pentru
simularea şi optimizarea proceselor tehnologice cu regim electric deformant, specifice sistemelor din energetică, constituindu-se într-un instrument util de analiză  şi eficientizare a producţiei de energie electrică, realizarea unor modele  şi algoritmi avansaţi, realizarea unor simulări, diseminarea unor informaţii din domeniul energeticii în mediile universitare  şi industriale, pregătirea şi prezentarea de lucrări ştiinţifice.

Descriere stadiu: Până în prezent s-au desfăşurat fazele: „Specificaţii, Modele” şi „Algoritmi  şi Modelarea regimurilor dinamice”.

Rezultate : Au fost realizate specificaţii pentru modelarea, simularea şi optimizarea unor sisteme complexe din energetică, au fost prezentate modele  şi algoritmi avansaţi pentru simularea  şi optimizarea funcţionării unor centrale electroenergetice, modele pentru regimurile dinamice şi au fost publicate douălucrări  ştiinţifice privind modelarea, simularea şi optimizarea unor sisteme complexe din energetică