Home / Program Nucleu / Modelare perceptuală şi mecanisme de generare a acţiunilor în dezvoltarea agenţilor autonomi

Modelare perceptuală şi mecanisme de generare a acţiunilor în dezvoltarea agenţilor autonomi

Responsabil proiect ICI: ing. Ovidiu Bica, ovi@ici.ro 021-316.07.36/134

Suport financiar: Proiectul s-a realizat în cadrul Programului Nucleu: ”Tehnologii avansate şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN”, finanţat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică.

Echipa de cercetare ICI: ing. Ovidiu Bica, prof. dr. ing. Adriana Alexandru, ing. Eleonora Tudora, ing. Marilena Ianculescu, ing. Eugenia Tîrziu, ing. Delia Rădulescu, progr.aj. Marilena Piperea

Obiective:

• efectuarea de studii privind arhitecturile de agenţi autonomi existente;

• studierea de modele perceptuale ce stau la baza dezvoltării de aplicaţii pe bazăde agenţi autonomi;

• dezvoltarea unui mecanism de tip comportamental pentru generarea acţiunilor agenţilor autonomi.

• dezvoltarea de algoritmi pentru identificarea subtipurilor afecţiunilor studiate (maladia Parkinson şi distonii) în scopul stabilirii unor terapii personalizate.

Rezultate:

În prima etapă”Studiu pilot şi procesarea datelor de la scanner” au fost analizate metodele de lucru existente în studiile funcţionale de repaos prin rezonanţă magnetică: au fost consultate metodele descrise în articole, extrase informaţiile referitoare la parametrii folosiţi de alţi experimentatori analizând imaginile din baze de date
publice (LONI– Laboratory of neuroimaging, UCLA şi 1000 Functional Connectomes Project). Au fost făcute achiziţii repetate pe voluntari, cu diverşi parametri şi au fost aleşi cei optimi d.p.d.v. al raportului semnal/zgomot (cuantificat pe imagine) şi al capacităţii de acoperire a suprafeţei cerebrale.
În contextul tematicii proiectului şi a situaţiei actuale a domeniului pe plan naţional şi internaţional, scopul final al proiectului este dezvoltarea unui sistem de tip eLearning bazat pe mecanisme de modelare perceptuală, care să utilizeze agenţi autonomi. Proiectul propus va aduce contribuţii ştiinţifice şi tehnice prin integrarea metodelor pentru dezvoltarea unui sistem bazat pe cele mai noi concepte şi cele mai bune practici de implementare a agenţilor autonomi şi va furniza soluţii pentru dezvoltarea unui sistem bazat pe mecanisme de modelare perceptuală, care să folosească agenţi autonomi.
În cadrul tehnologiilor informaţionale convenţionale productivitatea implementării şi utilizării e-Learning-ului este frânată de volumul exagerat de timp consumat de tutore la elaborarea problemelor personalizate pentru lucrările de laborator şi a textelor pentru evaluările (formative, finale ş.a.) şi verificarea rezultatelor lucrărilor
de laborator şi a testărilor pentru că în cadrul tehnologiilor informaţionale convenţionale elaborarea problemelor personalizate şi verificarea rezolvării acestora solicită un volum manual considerabil. Aici menţionăm, că problemele trebuie să fie personalizate (unice) pentru fiecare cursant, iar în cadrul autoinstruirii unice la fiecare accesare a cursantului.
IAC (instruirea asistatăde calculator) şi e-Learning se referă la folosirea tehnologiilor informatice şi de comunicaţii, precum şi a mediilor pentru distribuirea materialelor didactice şi pentru îmbunătăţirea proceselor de predare, învăţare, asimilare a cunoştinţelor şi deprinderilor şi de evaluare a elevilor.
Platforma Moodle folosită în această etapă oferă cursuri, conţinut şi instrumente de comunicare şi interacţiune pentru toţi cursanţii, dar poate realiza şi diferenţieri pentru caracteristici sau preferinţe individuale. Acest aspect poate fi îmbunătăţit prin includerea componentelor inteligente, oferind astfel un proces de predare-învăţare personalizat. Arhitectura adaptivă propusă poate fi aplicată la orice platformă educaţională.

[real3dflipbook id=”81″]